Druga godina eksperimentalnih aktivnosti na UNSA

Druga godina eksperimentalnih aktivnosti na UNSA

Sa dolaskom proljeća, došlo je vrijeme za drugu godinu sjetve kukuruza u sklopu SMARTWATER projekta.  Lokacija sjetve, kao i prethodne godine je ogledni poligon Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta na Butmiru kod Sarajeva. Površine na kojima će biti provedeno...
Prvi napredni kurs – Lisabon, Portugal

Prvi napredni kurs – Lisabon, Portugal

Prvi napredni kurs Moderne tehnologije daljinske detekcije i napredni alati za procjenu zahtjeva biljaka za vodom i planiranje navodnjavanja Lisbon, Portugal Instituto Superior de Agronomia | Universidade de Lisboa (ISA|Ulisboa, Salão Nobre/Noble Hall) LEAF – Linking...
Tla za budućnost pod globalnim izazovima

Tla za budućnost pod globalnim izazovima

Mihajlo Markovića, Nataša Čerekovića, Đurađ Hajdera, Nery Zapatab, Teresa A. Paçoc, Erminio Efisio Riezzod, Sabrija Čadroe, Mladen Todorovićf PROMOTING THE APPLICATION OF SMART TECHNOLOGIES IN AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT IN BOSNIA AND HERZEGOVINA 3rd International...