Drugi napredni kurs u Saragosi, od 26 do 30 septembra

Drugi napredni kurs u Saragosi, od 26 do 30 septembra

Drugi napredni kurs projekta Horizont 2020 SMARTWATER održaće se od 26. do 30. septembra u eksperimentalnoj stanici Aula Dei Organizovan pod koordinacijom Univerziteta u Banjoj Luci i RAMA grupe, španskog partnera ovog projekta kroz EEAD (CSIC), kurs će se fokusirati...