Prve aktivnosti u sklopu SMARTWATER projekta!

Prve aktivnosti u sklopu SMARTWATER projekta!

Zajedno sa dolaskom proljeća na Univerzitetu u Sarajevu su počele i aktivnosti vezane za praktični – terenski dio SMARTWATER projekta  Univerzitet u Sarajevu (UNSA) u sklopu istraživačkih aktivnosti u okviru radnog paketa 3 (Networking and knowledge...
Ispitivanje zemljišta na lokaciji postavljanja eksperimenta

Ispitivanje zemljišta na lokaciji postavljanja eksperimenta

U sklopu Horizon 2020 projekta „Promoting SMART agricultural WATER management in Bosnia and Herzegovina“ – SMARTWATER” (Promovisanje PAMETNOG upravljanja VODOM u poljoprivredi u Bosni i Hercegovini) planirane su zajedničke eksperimentalne aktivnosti na nekoliko...