Slide
SMARTWATER
PROMOTING SMART AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT IN BOSNIA HERZEGOVINA
Slide
26 - 28 Maj
Međunarodna konferencija na UNI-BL
AgroRes 2022 (Trebinje, BiH)
Od Apr 2022
Zajednički istraživački eksperimenti i studije na UNIBL i UNSA
Jun 2022
Drugi sastanak interesnih strana na UNSA
(Sarajevo, BiH)
Jul 2022
Druga ljetna škola na UNSA (Sarajevo, BiH)
Sept 2022
Drugi napredni kurs na CSIC (Saragosa, Španija)
Slide
Drugi sastanak interesnih strana

Promocija održivih poljoprivrednih praksi upravljanja vodama u BiH

20-06-2022

Sarajevo, BiH

Fertilization of BL 43 maize hybrid in the V6 development stage at the Experimental Educational Center Aleksandrovac

May. 9 2022 - Experimental Actvities

Na Eksperimentalno-edukativnom centru u Aleksandrovcu (UNI-BL) počela je druga godina eksperimentalnih aktivnosti!

U sklopu Horizon 2020 projekta „Promoting SMART agricultural WATER management in Bosnia and Herzegovina“ – SMARTWATER” (Promovisanje PAMETNOG upravljanja VODOM u poljoprivredi u Bosni i Hercegovini)....

previous arrow
next arrow

SMART WATER

promoting smart agricultural water management in bosnia and herzegovina

Šta je SMARTWATER?

Cilj SMARTWATER projekta je ojačavanje i usvajanje pametnih tehnologija u oblasti upravljanja vodom u poljoprivredi na području BiH, kako bi se ukazalo na veoma značajne teme kao što su klimatske promjene, naročito suša, a koje utiču na razvoj poljoprivrede u zemlji.

U tu svrhu, SMARTWATER će raditi na nivou visokog obrazovanja Univerziteta u Banjoj Luci, a kroz promociju umrežavanja sa drugim međunarodnim institucijama, kao i ojačavanjem kapaciteta za umrežavanje, istraživanje i naučno-tehnološku saradnju.

Finansijer

Evropska unija, Evropska komisija

36 mjeseci

Od 1. januara do 31 decembra 2023.

7 partnera

Međunarodne naučno-istraživačke institucije iz oblasti poljoprivrednih nauka i jedna IT kompanija

partneri na projektu

Vijesti i događaji

Drugi napredni kurs u Saragosi, od 26 do 30 septembra

Drugi napredni kurs u Saragosi, od 26 do 30 septembra

Drugi napredni kurs projekta Horizont 2020 SMARTWATER održaće se od 26. do 30. septembra u eksperimentalnoj stanici Aula DeiOrganizovan pod koordinacijom Univerziteta u Banjoj Luci i RAMA grupe, španskog partnera ovog projekta kroz EEAD (CSIC), kurs će se fokusirati...

read more
Druga godina eksperimentalnih aktivnosti na UNSA

Druga godina eksperimentalnih aktivnosti na UNSA

Sa dolaskom proljeća, došlo je vrijeme za drugu godinu sjetve kukuruza u sklopu SMARTWATER projekta. Lokacija sjetve, kao i prethodne godine je ogledni poligon Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta na Butmiru kod Sarajeva. Površine na kojima će biti provedeno...

read more
Prvi napredni kurs – Lisabon, Portugal

Prvi napredni kurs – Lisabon, Portugal

Prvi napredni kurs Moderne tehnologije daljinske detekcije i napredni alati za procjenu zahtjeva biljaka za vodom i planiranje navodnjavanja Lisbon, Portugal Instituto Superior de Agronomia | Universidade de Lisboa (ISA|Ulisboa, Salão Nobre/Noble Hall) LEAF – Linking...

read more

Želite da znate nešto više o projektu SMARTWATER?

Politika privatnosti

pratite nas na