Slide
Fertilization of BL 43 maize hybrid in the V6 development stage at the Experimental Educational Center Aleksandrovac

June 8 2021 - Ekperimenta

Đubrenje hibrida kukuruza BL 43 u V6 fazi razvoja na Eksperimentalno-edukativnom centru Aleksandrovac

U okviru trenutnih zajedničkih eksperimentalnih aktivnosti na projektu SMARTWATER, izvršena je prihrana biljaka na lokaciji Eksperimentalno–edukativnog centra u Aleksandrovcu (Univerzitet u Banjoj Luci).

previous arrow
next arrow

SMART WATER

promoting smart agricultural water management in bosnia and herzegovina

Šta je SMARTWATER?

Cilj SMARTWATER projekta je ojačavanje i usvajanje pametnih tehnologija u oblasti upravljanja vodom u poljoprivredi na području BiH, kako bi se ukazalo na veoma značajne teme kao što su klimatske promjene, naročito suša, a koje utiču na razvoj poljoprivrede u zemlji.

U tu svrhu, SMARTWATER će raditi na nivou visokog obrazovanja Univerziteta u Banjoj Luci, a kroz promociju umrežavanja sa drugim međunarodnim institucijama, kao i ojačavanjem kapaciteta za umrežavanje, istraživanje i naučno-tehnološku saradnju.

Finansijer

Evropska unija, Evropska komisija

36 mjeseci

Od 1. januara do 31 decembra 2023.

7 partnera

Međunarodne naučno-istraživačke institucije iz oblasti poljoprivrednih nauka i jedna IT kompanija

partneri na projektu

Vijesti i događaji

Početni sastanak Horizon 2020 projekta SMARTWATER

Početni sastanak Horizon 2020 projekta SMARTWATER

Projekat SMARTWATER je preduzeo prve korake početnim sastankom (kick-off meeting) sa svim partnerima i zainteresovanim stranama, kako bi se upoznao tim, razmijenile informacije i započele prve aktivnosti!  Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci organizovao...

read more

Želite da znate nešto više o projektu SMARTWATER?

Politika privatnosti

pratite nas na