Slide
SMARTWATER
PROMOTING SMART AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT IN BOSNIA HERZEGOVINA
Slide
26 – 30 sept
drugi napredni kurs na CSIC (Saragosa, Španija)
okt 2022
Učešće na ISAF 2022
Takmičenje u branju kukuruza CatchaCorn
Nov. 2022
Druga godina master studija na
CIHEAM-IAMB
Dec 14-16
Drugi PSG_SEAB sastanak na
UNI-BL
Tekuće aktivnosti
Aktivnosti umrežavanja / naučne publikacije
Mogućnosti finansiranja i izrada prijedloga projekata – Horizon Europe and proposal writing

okt 31, 2022 | Događaji

Mogućnosti finansiranja i izrada prijedloga projekata

Radionica pod nazivom “Mogućnosti finansiranja i izrada prijedloga projekata – Horizon Europe and proposal writing“ održana na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu

previous arrow
next arrow

SMART WATER

promoting smart agricultural water management in bosnia and herzegovina

Šta je SMARTWATER?

Cilj SMARTWATER projekta je ojačavanje i usvajanje pametnih tehnologija u oblasti upravljanja vodom u poljoprivredi na području BiH, kako bi se ukazalo na veoma značajne teme kao što su klimatske promjene, naročito suša, a koje utiču na razvoj poljoprivrede u zemlji.

U tu svrhu, SMARTWATER će raditi na nivou visokog obrazovanja Univerziteta u Banjoj Luci, a kroz promociju umrežavanja sa drugim međunarodnim institucijama, kao i ojačavanjem kapaciteta za umrežavanje, istraživanje i naučno-tehnološku saradnju.

Finansijer

Evropska unija, Evropska komisija

36 mjeseci

Od 1. januara do 31 decembra 2023.

7 partnera

Međunarodne naučno-istraživačke institucije iz oblasti poljoprivrednih nauka i jedna IT kompanija

partneri na projektu

Vijesti i događaji

Druga godina eksperimentalnih aktivnosti na UNSA

Druga godina eksperimentalnih aktivnosti na UNSA

Sa dolaskom proljeća, došlo je vrijeme za drugu godinu sjetve kukuruza u sklopu SMARTWATER projekta. Lokacija sjetve, kao i prethodne godine je ogledni poligon Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta na Butmiru kod Sarajeva. Površine na kojima će biti provedeno...

read more
Prvi napredni kurs – Lisabon, Portugal

Prvi napredni kurs – Lisabon, Portugal

Prvi napredni kurs Moderne tehnologije daljinske detekcije i napredni alati za procjenu zahtjeva biljaka za vodom i planiranje navodnjavanja Lisbon, Portugal Instituto Superior de Agronomia | Universidade de Lisboa (ISA|Ulisboa, Salão Nobre/Noble Hall) LEAF – Linking...

read more
Tla za budućnost pod globalnim izazovima

Tla za budućnost pod globalnim izazovima

Mihajlo Markovića, Nataša Čerekovića, Đurađ Hajdera, Nery Zapatab, Teresa A. Paçoc, Erminio Efisio Riezzod, Sabrija Čadroe, Mladen Todorovićf PROMOTING THE APPLICATION OF SMART TECHNOLOGIES IN AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT IN BOSNIA AND HERZEGOVINA 3rd International...

read more
Prva ljetna škola

Prva ljetna škola

Prva ljetna škola Integralni pristup u upravljanju vodnim resursima u poljoprivredi Trebinje, BiH, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci 30.08.2021 - 03.09.2021Mihajlo Marković Univerzitet u Banjoj Luci, Poljoprivredni fakultet, BiHNataša Čereković...

read more
Alen Pavlović from CIHEAM-IAMB story

Alen Pavlović from CIHEAM-IAMB story

Prije svega želim se zahvaliti Evropskoj komisiji na finasiranju projekta, kao i svim članovima SMARTWATER projekta, koji mi je omogucio priliku da studiram na CIHEAM- IAMB Bari institutu. Osjećam se ushićeno i ponosno u isto vrijeme, što sebe mogu da nazivam...

read more

Želite da znate nešto više o projektu SMARTWATER?

Politika privatnosti

pratite nas na