Šta je novo?

Prvi napredni kurs i trening

Prvi napredni kurs i trening

Napredne tehnologije i alati za daljinsko mjerenje za procjenu potreba biljaka za navodnjavanjem i planiranjem navodnjavanja Lisabon, Portugal Instituto Superior de Agronomia ï Universidade de Lisboa (ISAïUlisboa) LEAF – Linking Landscape, Environment, Agriculture and...

Prva ljetnja škola SMARTWATER projekta!

Prva ljetnja škola SMARTWATER projekta!

Projekat SMARTWATER organizuje prvu od tri ljetnje škole. Prva ljetnja škola će biti organizovana na temu Organizovanog pristupa u upravljanju vodnim resursima u poljoprivredi.  Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci je organizator prve ljetnje škole, kоја...

Đubrenje, navodnjavanje i razvoj kukuruza na UNSA lokaciji u Butmiru

Đubrenje, navodnjavanje i razvoj kukuruza na UNSA lokaciji u Butmiru

U okviru trenutnih zajedničkih eksperimentalnih aktivnosti SMARWATER projekta, na eksperimentalnoj lokaciji na Butmiru, izvršeno je đubrenje kukuruza. Đubrenje je izvršeno u petak, 25. juna, sa KAN-om. Ovo je ujedno i prvo đubrenje koje je izvršeno u fazi V6,...

Suša kao “normalno stanje” u Bosni i Hercegovini ?

Suša kao “normalno stanje” u Bosni i Hercegovini ?

Bosnu i Hercegoviniu, u dijelu Hercegovine, karakteriše dug sušni period u ljetnjem periodu godine, zbog modifikovane sredozemne klime. Suša je do sada bila neko "normalno stanje" u Hercegovini. Pored visoke temperature na isparavanje utiče napon vodene pare...

prati nas