Представљање пројекта SMARTWATER на АгроРеС симпозијуму

Представљање пројекта SMARTWATER на АгроРеС симпозијуму

SMARTWATER пројекат представљен је на МЕЂУНАРОДНОМ НАУЧНОМ СИМПОЗИЈУМУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ НАУКА И XXV САВЈЕТОВАЊУ ИНЖЕЊЕРА ПОЉОПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АгроРеС 2021 организованом од стране Пољопривредног факултета, Бања Лука, Босна и Херцеговина.  АгроРеС симпозијум је...
Кластер састанак пројеката из области „Одржива пољопривреда и природни ресурси“

Кластер састанак пројеката из области „Одржива пољопривреда и природни ресурси“

SMARTWATER пројектни тим представио је SMARTWATER пројекат на онлајн кластер састанку „Одржива пољопривреда и природни ресурси“ који је организовала Извршна агенција за истраживање (REA) 20. маја 2021. године.  Сви представљени пројекти припадају програму H2020...
Почетни састанак Хоризон 2020 пројекта SMARTWATER

Почетни састанак Хоризон 2020 пројекта SMARTWATER

Пројекат SMARTWATER је предузео прве кораке почетним састанком (kick-off meeting) са свим партнерима и заинтересованим странама, како би се упознао тим, размијениле информације и започеле прве активности!  Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци организовао...