Učešće osoblja Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Sarajevu u programu naučne razmjene na Instituto Superior de Agronomia (ISA), Poljoprivrednog fakulteta Tehničkog univerziteta u Lisabonu.

Učešće osoblja Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Sarajevu u programu naučne razmjene na Instituto Superior de Agronomia (ISA), Poljoprivrednog fakulteta Tehničkog univerziteta u Lisabonu.

Ova naučna razmjena ima za cilj olakšati saradnju među istraživačima sa ciljem analize podataka sa eksperimentalnih parcela u Sarajevu (Butmir) i izrade istraživačkog rada o korištenju daljinske detekcije u upravljanju vodom u poljoprivredi. Na sastanku je također,...
Ivana Mitrovic from CIHEAM-IAMB story

Ivana Mitrovic from CIHEAM-IAMB story

Za studije na CIHEAM-IAMB odlučila sam da se prijavim putem konkursa objavljenog u saradnji SMARTWATER projekta i Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. S obzirom da sam u trenutku objave konkursa bila student na prvoj godini drugog ciklusa studija iz...
Alen Pavlović from CIHEAM-IAMB story pt. II

Alen Pavlović from CIHEAM-IAMB story pt. II

Odlučio sam da se prijavim za studije na CIHEAM-IAMB nakon što sam čuo za ovu priliku putem konkursa objavljenog putem projekta SMARTWATER, koji je Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu (UNSA) objavio u februaru 2021. Nakon pažljivog pregleda...