Radionice u okviru projekta SMARTVATER

Radionice u okviru projekta SMARTVATER

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci u okviru projekata SMARTVATER, 16.05. 2023. godine u Banjoj Luci, na Poljoprivrednom fakultetu, organizuje prvu od tri radionice za sve zainteresovane. Drugе dvије će se održati u Bratuncu, u Opštini, u četvrtak,...
Master teza nastala u okviru SmartWater projekta

Master teza nastala u okviru SmartWater projekta

Protekli semestar, Benjamin Crljenković, master student na Univerzitetu u Sarajevu proveo je radeći svoju master tezu. Naslov master teze kandidata je bio „Komparativna analiza različitih softverskih modela za određivanje potreba za navodnjavanjem u usjevu kukuruza“,...
Vrijeme žetve je završilo zajedno sa CATCHaCORN 2

Vrijeme žetve je završilo zajedno sa CATCHaCORN 2

Ovogodišnje takmičenje u brzini i spretnosti berbe poljoprivrednih kultura  imalo je priliku ugostiti 19 timova. Svaki tim je brojao po 4 člana (3 učesnika i jedan rezervni član). Među učesnicima su se mogli naći studenti biotehničkih fakulteta, medicine, likovne...