Druga godina eksperimentalnih aktivnosti na UNSA

Druga godina eksperimentalnih aktivnosti na UNSA

Sa dolaskom proljeća, došlo je vrijeme za drugu godinu sjetve kukuruza u sklopu SMARTWATER projekta.  Lokacija sjetve, kao i prethodne godine je ogledni poligon Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta na Butmiru kod Sarajeva. Površine na kojima će biti provedeno...
Alen Pavlović from CIHEAM-IAMB story

Alen Pavlović from CIHEAM-IAMB story

Prije svega želim se zahvaliti Evropskoj komisiji na finasiranju projekta, kao i svim članovima SMARTWATER projekta, koji mi je omogucio priliku da studiram na CIHEAM- IAMB Bari institutu. Osjećam se ushićeno i ponosno u isto vrijeme, što sebe mogu da nazivam...