Estación Experimental de Aula Dei (EEAD, https://eead.csic.es/) je poljoprivredni istraživački institut koji pripada španskom nacionalnom istraživačkom savjetu (CSIC, https://vvv.csic.es/). CISC je najveća španska javna istraživačka institucija i zauzima treće mesto među najvećim evropskim istraživačkim organizacijama. CSIC je pod odgovornošću španskog Ministarstva za nauku i inovacije i preko državnog sekretara za istraživanje igra ključnu ulogu u naučnoj i tehnološkoj politici u Španiji, ali i širom svijeta. CSIC vrši istraživanja u svim naučnim oblastima. 

Misija EEAD je pružanje odgovarajućih materijala i tehnologija poljoprivrednom sektoru, povećanje konkurentnosti i održivosti, kroz dublje poznavanje osnovnih procesa sistema kultura za gajenje i životne sredine. Ova misija obuhvata aktivnosti u visokokvalitetnom istraživanju, postdiplomskom obrazovanju i tehničkoj obuci, tehničkom savjetovanju za javni i privatni sektor i širenju rezultata u društvu. 

Istraživačka grupa „Navodnjavanje, poljoprivreda i životna sredina“ (RAMA, grupo-rama.es/es/) formalno je osnovana 1995. godine na EEAD-CISC. Zajedno sa istraživačima iz CITA-e (Poljoprivredno-prehrambeni istraživački i tehnološki centar vlade Aragona) grupa čini udruženu jedinicu pri CSIC-u. Istraživačke oblasti od interesa uključuju inženjering navodnjavanja, upravljanje vodnim resursima, kvalitet vode i poljoprivredu. RAMA je zainteresovana za naučno proučavanje interakcije između usjeva, vode, zemljišta i životne sredine u jednom od najsušnijih regiona Evrope: srednjoj dolini rijeke Ebro.  

Poljoprivreda se suočava sa izazovima poput globalizacije tržišta, konkurencije za upotrebu zemljišnih i vodnih resursa, evropskih propisa, sve veće socijalne potražnje za održivošću i rastuće potražnje za poljoprivrednim proizvodima. Naučni izazov je proizvesti naučne i tehnološke informacije koje će pomoći navodnjavanim poljoprivrednim sistemima da budu konkurentniji, efikasniji i održiviji. 

.

Želite da znate nešto više o CSIC?
Pratite

Naučnici

Nery zapata

Nery zapata

Istraživač RAMA grupe na EED-CSIC

Borja Latorre

Borja Latorre

Istraživač RAMA grupe na EED-CSIC

Farida Dechmi

Farida Dechmi

Istraživač RAMA grupe na CITA

Daniel Isidoro

Daniel Isidoro

Istraživač RAMA grupe na CITA

pratite nas na