Promjena
počinje obrazovanjem!

Upravo tako!

Za postizanje ciljeva projekta SMARTWATER, kao i za unaprijeđenje tehnika pametnog upravljanja vodama u agroekološkim uslovima Bosne i Hercegovine,
moramo djeliti znanje!

Da bismo poboljšali ovaj proces, kreirali smo dvije platforme za diseminaciju, namjenjene studentima i projektnim partnerima.

Šta čekate? Zaronite u SMARTWATER.

IDP – Platforma za informisanje i diseminaciju

IDP – Platforma za informisanje i diseminaciju je prostor za studente koji pohađaju ili su već pohađali ljetnje škole, napredne kurseve ili pokazne vježbe na projektu.

Na ovoj platformi možete preuzeti materijale sa obuka i pristupiti Bluleaf® akademskoj platformi.

odricanje odgovornosti: akreditivi za pristup su dostavljeni tokom kurseva, ako ste ih izgubili ili ih mi nismo dali, pošaljite nam e-mail na info@smartvater-project.eu  

i

PUBLIKACIJE

Blueleaf AKADEMIJA

l

MATERIJALI ZA OBUKU

ISTRAŽIVAČKI PODACI

Rezervisano područje

Rezervisano područje je projektna baza podataka, dostupna samo partnerima na projektu SMARTWATER

Repozitorijum

Dokumenti i izvještaji će biti uskladišteni u rezervisanom području, u odgovarajućim fasciklama i putanjama

Saradnja

Projektni partneri će moći da sarađuju na dokumentima smještenim u rezervisanom području

Odobrenje

Takođe, konačni nacrti izvještaja će dobiti odobrenje članova Nadzornog odbora direktno u rezervisanom području