Kao i prva, druga ljetnja škola SMARTWATER projekta je bila VEOMA produktivna, a održana je UŽIVO zahvaljujući ublaženim COVID mjerama.

Druga SMARTWATER ljetnja škola je održana u Sarajevu (Bosna i Hercegovina) od 18 do 22 jula. Domaćin je bio Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredno prehrambeni fakultet, Bosna i Hercegovina (UNSA) i organizovan od strane dva Univerziteta, UNSA and UNI-BL. Svi učesnici su bili prisutni uživo, dok je samo jedan predavač izlagao putem Zoom linka.

Fokus ljetnje škole je bio “Pametnim tehnologijama i najboljim praksama (inžinjerskim i praktičnim) u održivom upravljanju i ekološkoj efikasnosti vodnih resursa u poljoprivredi”. Stoga je glavni cilj bio predstaviti i razgovarati o osnovnim i naprednim temama sa fokusom na integrisanom upravljanju vodama u poljoprivredi sa posebnim osvrtom na korištenje inovacija i naprednih tehnologija. Događaj je okupio različite zainteresovane strane, uključujući univerzitetsko osoblje, studente, agro-poslovni sektor, poljoprivrednike, donosioce odluka i savjetodavne službenike u oblasti poljoprivrede

Predstavnica Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta (UNSA), Enisa Omanović-Mikličanin, prodekan za međunarodnu saradnju, nauku i istraživanje Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta (UNSA) i Mihajlo Marković, koordinator projekta SMARTWATER (UNI-BL) izrazili su dobrodošlicu svim učesnicima. Prema dnevnom redu, prvi dio prvog dana ljetne škole bio je posvećen opštim informacijama o projektu i statusu i perspektivama implementacije projekta.

Drugi dio je bio posvećen mjerenju eko-efikasnosti. Kao ključ za analizu eko-efikasnosti istaknut je i značaj potrošnje energije, mineralnih đubriva i emisije CO2 tokom poljoprivredne proizvodnje. Istaknut je značaj produktivnosti vode, što predstavlja težnju da se povećaju prinosi uz što manju potrošnju vode.

Predstavljen je i sistem za podršku odlučivanju u poljoprivredi (DSS) Blueleaf .

Drugi dan 2. ljetne škole okupio je različite teorijske i praktične prezentacije o integrisanom pristupu u upravljanju vodom u poljoprivredi i različitim sistemima navodnjavanja. Takođe, razgovarano je o problemima u upravljanju navodnjavanjem i mogućim rješenjima u velikim sistemima za navodnjavanje. Pored toga, dati su bitni inputi o važnosti mreža za kontrolu kvaliteta i količine vode za navodnjavanje u poljoprivredi. Organizovan je i obilazak Sarajeva.

Kraj dana bio je rezervisan za pripremu i planiranje leta bespilotnih letelica (UAV). Ova priprema poslužila je kao osnova za realizaciju leta planiranog sledeći dan u sklopu terenskog obilaska voćnjaka lokalnog proizvođača. 

U srijedu, 20. jula, učesnici su otišli u Ilijaš, na voćnjake, gdje je izveden eksperimentalni let dronom uz podršku polaznika kursa.
Praktični dio je održao Sabrija Čadro (UNSA) – Upotreba bespilotnih letjelica (UAV) za premjer poljoprivrednog zemljišta – terenska vježba.

U Ilijašu je organizovan ručak sa tradicionalnom hranom, a u okviru fakultativnog izleta posjećena su neka od arheoloških nalazišta u Visokom. 

Četvrti dan započeo je praktičnom prezentacijom na osnovu podataka prikupljenih dan ranije. Nakon toga, studenti su naučili o primjeni daljinskog istraživanja u poljoprivredi i upravljanju vodnim resursima. 

Predstavljeni su principi na kojima radi daljinska detekcija i dat je primjer kombinovanja vegetacijskih indeksa i modela bilansa vode u zemljištu na primjeru iz Portugalije. Daljinska detekcija pomaže u poboljšanju efikasnosti navodnjavanja i produktivnosti vode, što je korisno za buduće klimatske promjene. 

Završna sesija je održana prezentacijom tehnika i senzora za detekciju stresa. Naveče je organizovan roštilj, uz puno odlične hrane i fenomenalnu muziku. 

Posljednji dan je bio rezervisan za prikazivanje istraživanja sprovedenih u ovom projektu na oba ogledna polja u Aleksandrovcu (UNI-BL) i Butmiru (UNSA). 

Nakon detaljne prezentacije i pauze za kafu, došlo je vrijeme za završnu svečanost na kojoj je Sabrija Čadro zaključio i zatvorio uspješno održanu drugu ljetnu školu u okviru SMARTWATER projekta. 

Sertifikate svim učesnicima su uručili Zlatan Kovačević, dekan Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci (UNI-BL) i Muhamed Brka, dekan Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (UNSA).