Drugi napredni kurs projekta Horizont 2020 SMARTWATER održaće se od 26. do 30. septembra u eksperimentalnoj stanici Aula Dei

Organizovan pod koordinacijom Univerziteta u Banjoj Luci i RAMA grupe, španskog partnera ovog projekta kroz EEAD (CSIC), kurs će se fokusirati na „Upotreba inovativnih tehnologija i alata za sisteme pod pritiskom i na zahtijev“.

Kurs će da čini 25 aplikacija iz Bosne i Hercegovine, Portugalije i Italije, uglavnom mladih doktora nauka i studenata. Nastavno osoblje čine članovi RAMA grupe EEAD i CITA.

Program obuhvata prezentacije na sledeće teme:

 • Navođenje u oblasti poljoprivrede u dolini rijeke Ebro.
 • Morfologija sistema za navođenje pod pritiskom: kolektivni i privatni.
 • Posjeta sistemima za navođenje pod pritiskom EEAD (CSIC) i eksperimentalnim farmama u kampusu.
 • Radionica programiranja navođenja.
 • Korištenje satelitskih snimaka sa
 • Sentinela u svrhu upravljanja farmama koje se navodnjavaju sprinkler sistmima za navodnjavanje.
 • Posjeta “Hidro-logical” prostoru i SAIHEbro organizaciji sliva rijeke Ebro.
 • Korištenje eksperimentalnih podataka za simulaciju navođenja usjeva sa DSSAT modelom.
 • Prostorna i vremenska dostupnost meteoroloških podataka za upravljanje navođenjem. Slučaj Bosna i Hercegovina.
 • Posjeta navodnjavanom području Riegos del Alto Aragon: od rezervoara Sotonera do navodnjavanih farmi.
  Radionice za izradu naučno-tehničkih radova i istraživačkih projekata.

Projektne aktivnosti biće završene do kraja 2023. godine, nakon sprovođenja eksperimenata, održavanja tri napredna kursa, tri letnje škole i nekoliko radionica za jačanje lokalnih kapaciteta u poljoprivrednoj vodoprivredi.