Instituto Superior de Agronomia (ISA) pripada Univerzitetu u Lisabonu. Misija ISA-e je visoko obrazovanje, istraživanje i razvoj, kao i transfer tehnologija u naučnim oblastima kao što su poljoprivreda, šumarstvo i inženjerstvo prirodnih resursa, nauka o hrani i inženjerstvo, animalna proizvodnja, inženjerstvo iz oblasti životne sredine, biologija i pejzažna arhitektura. 

ISA ima oko 1500 studenata osnovnih, master i doktorskih studija. Na ISA je zaposleno 146 profesora i 88 istraživača sa završenim doktorskim studijama i naučnim radovima objavljenim u međunarodnim časopisima, knjigama i konferencijama. ISA je uključena u 150 projekata za istraživanje i razvoj (46 međunarodnih). Koordinator je na 2 međunarodna i 50 nacionalnih projekata koji su finansirani iz sredstava Evropske komisije i nacionalnih fondova. ISA je takođe uključena u projekte transfera tehnologijа. 

ISA se sastoji od 3 priznata naučno-istraživačka centra. Prvi je centar za istraživanje šuma (CEF) i on je centar za integrisano istraživanje šumarstva i srodnih ekosistema, šumskih proizvoda i usluga povezanih sa šumskim resursima. Drugi je LEAF, centar za povezivanje pejzažne arhitekture, životne sredine, poljoprivrede i hrane. LEAF centar služi za istraživanje celokupnog lanca poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u cilju očuvanja prirodnih resursa i proizvodnje i kvaliteta hrane. Treći je centar za primјenjenu ekologiju “Prof Baeta Neves” (CEABN), koji je integrisana istraživačka jedinica sa InBIO (Associated Lab, FCT), u partnerstvu sa CIBIO, Univziteta u Portu, a služi za istraživanje primјenjene ekologije u šumskim i poljoprivrednim ekosistemima, doprinoseći održivom upravljanju i korišćenju zemljišta. Na ISA je takođe zaposleno i administrativno osoblje, kao i tim za podršku aktivnostima u radu na projektima. 

ISA tim u SMARTVATER projektu razvija svoje aktivnosti u okviru istraživačkog centra LEAF (https://vvv.isa.ulisboa.pt/en/leaf/presentation).

Projektni zadaci 

Umrežavanje i razmjena znanja 

ISA je koordinator WP3: Umrežavanje i razmjena znanja 

ISA učestvuje u konkretnom koordinisanju sljedećih zadataka: 

  • Zadatak 3.3 Razmjena naučnika i istraživačkog osoblja 
  • Zadatak 3.4: Obrada i prezentacija rezultata, naučne publikacije

 Članovi tima

Teresa Afonso do Paço

Teresa Afonso do Paço

Koordinator & Član Upravnog odbora

Luís Santos Pereira

Luís Santos Pereira

Isabel Alves

Isabel Alves

Maria do Rosário Cameira

Maria do Rosário Cameira

Isabel Pôças

Isabel Pôças

Mariana Mota

Mariana Mota

Paula Paredes

Paula Paredes

pratite nas an