Izgradnja kapaciteta za istraživanje 

Cilj ovog radnog paketa je unaprijeđenje naučnih znanja i vještina istraživačkog kadra institucije koordinatora, kao i drugih naučnih institucija u državama partnera, u oblasti održivog upravljanja vodnim resursima u poljoprivredi. Iako će istraživači biti unaprijed planirani, u nekim od aktivnosti biće uključeni i drugi akteri u lancu vrijednovanja znanja. 

U ovom radnom paketu biće naročito istaknuta uloga istraživača u ranoj fazi,sa određenim kvotama za svaku aktivnost. RP2 će doprinijeti izgradnji naučne izvrsnosti i kapaciteta za inovacije relevantnih istraživačkih institucija u BiH. 

Mjere za postizanje ovog cilja obuhvatiće napredne kurseve, master studije, ljetnje škole i radionice o finansiranju u sklopu istraživanja i inovacija. 

 

  Lista zadataka 

  • Zadatak 2.1: Napredni kursevi (vođa zadatka ISA-LEAF, učesnici: UNI-BL, CIHEAM-IAMB, CSIC, UNSA) 

  • Zadatak 2.2: Stipendije za postdiplomske master studije (vođa zadatka: CIHEAM-IAMB; učesnici: UNI-BL, CSIC, ISA-LEAF, UNSA). 

  • Zadatak 2.3: Letnje škole (vođa zadatka: UNI-BL; učesnici: svi) 

  • Zadatak 2.4: Radionice o mogućnostima finansiranja i izradi projektnih predloga (vođa zadatka: UNSA, učesnici: svi) 

   

  Partneri uključeni u zadatak 

  pratite nas na