SMARTWATER projektni tim predstavio je SMARTWATER projekat na onlajn kluster sastanku “Održivа poljoprivredа i prirodni resursi” koji je organizovan od strane Izvršne agencije za istraživanje (REA) 20. maja 2021. godine. 

Svi predstavljeni projekti pripadaju programu H2020 „Širenje izvrsnosti i učešća“ u oblasti održive poljoprivrede i prirodnih resursaProjekti su finansirani iz programa H2020 i koordinišu se u zemljama koje su identifikovane kao zemlje sa „nižim učinkom u oblasti istraživanja i inovacija“. S tim u vezi, uključeno je 15 država članica i 12 pridruženih zemalja u tri različite akcije: Akcija udruživanja (Teaming action), Bilateralno udruživanje (Twinning action) i ERA Predsjedavajući (ERA Chairs) zajedno sa ključnim projektima povezanim sa ovim naučnim oblastima, kao što su COST projekti i projekti u oblastima Societal Challenge 2 (H2020) i Cluster 6 (HE).

Sastanku je prisustvovalo više od stotinu učesnika, a u tri paralelne sesije  predstavljeno je više od 30 projekata. 

Graphical user interface, text, application, chat or text message, website Description automatically generated

Predstavljene su kratke prezentacije projekata u 3 glavne sesije na teme: inovativne tehnologije u poljoprivredi, održivo upravljanje prirodnim resursima i primjena novih praksi, politika i saradnje. Na sastanku su učestvovali koordinator projekta Mihajlo Marković i članovi tima Nataša Čereković i Đurađ Haјder. Projekat SMARTWATER predstavljen je u prvoj sesiji “Inovativne tehnologije u poljoprivredi”, gdje je asistent na projektu Nataša Čereković dala kratak pregled aktivnosti SMARTWATER projekta u pogledu ključnih informacija, partnera, trajanja projekta, ciljeva, metodologija, očekivanih uticaja, postignuća, budućih aktivnosti i ekspertiza. 

Sastanak je bio organizovan od strane REA/C3 (Širenje učešća) u bliskoj saradnji sa RTD/A (ERA upravljanje i implementacija), uz doprinose DG AGRI i nekoliko spoljnih govornika. 

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

U diskusiji je istaknuto umrežavanje na polju održive poljoprivrede i prirodnih resursa. Razgovarano je o važnosti tema i potrebama za razvojem znanja. Svim učesnicima su predstavljene istraživačke politike Evropske unije i predstojeće mogućnosti. 

Glavni cilj sastanka bio je uspostavljanje kontakata i pridruživanje projektnoj mreži, istraživanje mogućnosti, umrežavanje i razvoj potencijala u određenim oblastima kao što su održiva poljoprivreda i prirodni resursi.