Komunikacija i diseminacija 

Lista zadataka

 • Zadatak 5.1: Uspostavljanje internet stranice projekta i izrada digitalnog identiteta projekta (vođa zadatka: SYSučesnicisvi) 

 

 • Zadatak 5.2: Plan i standardi komunikacije i diseminacije (vođa zadatka: UNI-BL, učesnici: CIHEAM-IAMB, SYS, UNSA) 

 

 • Zadatak 5.3: Platforma za širenje informacionih tehnologija (veb i mobilni uređaji) (vođa zadatka: SYS; učesnicisvi) 

 

 • Zadatak 5.4: Priprema i diseminacija promotivnog materijala i materijala za obuku (vođa zadatka: UNI-BL, učesnicisvi) 

 

 • Zadatak 5.5: Razvoj javnih digitalnih informacija i baze znanja fokusirajući se na istraživačku saradnju i geografske / tematske aspekte (vođa zadatka: UNI-BL, učesnicisvi) 

 

 • Zadatak 5.6: Organizacija međunarodne radionice (vođa zadatka: UNI-BL, učesnicisvi) 


   

  Partneri uključeni u zadatak 

  pratite nas na

  Radni paket 5 pokrivaće komunikaciju i širenje aktivnosti i rezultata u konzorcijumu, među mrežom zainteresovanih strana i sa civilnim društvom. Podržaće protok informacija, znanja i razmjenu podataka, podizanje svesti, a takođe će olakšati upotrebu rezultata projekta putem sredstava dizajniranih za različite ciljne grupe. 
  RP5 ima za cilj da obezbjedi da se svi očekivani uticaji povezivanja institucija promovišu kroz efikasnu strategiju komunikacije.