Koordinacija i menadžment

Cilj ovog radnog paketa je osigurati da projekat ispunjava svoje ciljeve u okviru budžeta i vremenskog okvira. Ovaj radni paket nadgledaće administrativno i finansijsko upravljanje, obezbjediće efikasnu koordinaciju konzorcijuma i obezbjediće komunikaciju sa Evropskom komisijom. Takođe će podržati i olakšati mobilizaciju i uključivanje više ciljnih grupa / učesnika u projektne aktivnosti. 

Ovaj RP će posebno omogućiti: 

 • praćenjei kontrolu napredovanja aktivnosti u skladu sa odobrenim planom rada; 
 • koordinacijui praćenje rada među svim partnerima; 
 • organizacijuprojektnih sastanaka i izradu projektnih izvještaja; 
 • efikasnui prikladnu komunikaciju sa Evropskom komisijom; 
 • operativnui pravovremenu komunikaciju unutar konzorcijuma; 
 • podrškuangažovanju relevantnih zainteresovanih strana. 

. 

Lista zadataka 

 • Zadatak 1.1 Koordinacija projekta i komunikacija sa EK (vođa zadatka: UNI-BL).
   
 • Zadatak 1.2 Tehničko i finansijsko upravljanje i izvještavanje (vođa zadatka UNI-BL; učesnici: svi)
 • Zadatak 1.3 Kontrola kvaliteta (vođa zadatka CSIC; učesnici: svi)

 

Partneri uključeni u zadatak