Suša? Toplotni val? Klimatske promjene? Upravo zato i vršimo istraživanje. 

U mjesecu junu zabilježena je veoma mala količina padavina, a veoma visoke temperature. Visoke temeprature koje su dostizale i do 40 ° C. u poslednjoj polovina mjeseca juna negativno su se odrazile na rast i razvoj kukuruza na našim oglednim poljima u okviru SMARTWATER projekta

Na terenu istražujemo kako tako visoke temperature i suša mogu uticati na rast i razvoj kukuruza i kako će to uticati na budući razvoj i prinos biljaka. 

Kako je već uviđeno u poslednjoj deceniji u Bosni i Hercegovini, visoke temperature i suša su imale dosta uticaja na redukciju prinosa kukuruza. Jedan od načina i najefikasnijih metoda i mjera u svrhu ublažavanja posljedica klimatskih efekata i borbe protiv suše je svakako navodnjavanje

Na eksperimentalnim poljima zajedničkog eksperimenta na kukuruzu u okviru SMARTWATER projekta izvršeno je navodnjavanje u poslednje dvije sedmice mjeseca juna.

Na obje eksperimentalne lokacije, UNSA (Butmir) i UNI-BL (Aleksandrovac) navodnjavanje je izvršeno na osnovu zajedničkog plana eksperimenta na parcelama i to: puno navodnjavanje ili 100 %, redukovano navodnjavanje ili 50 % i bez navodnjavanja.

Primjećeno je da je nedovoljno ili potpuni izostanak navodnjavanja uticalo na kukuruz u vegetativnoj fazi razvoja.

Kukuruz je počeo da uvija listove na stabljici, upotrebljavajući mehanizam odbrane od suše. Na taj način pokušava da smanji površinu za isparavanje vode i da sačuva zalihe vode u biljci. Ipak, primjećeno je potpuno sušenje i do tri donja lista na parcelama bez navodnjavanja. Da bi se ostvario zadovoljavajući prinos, kukuruzu je potrebna voda u svim fazama razvoja, kako vegetativnoj, tako i generativnoj fazi.