U okviru ENCONTRO CIÊNCIA – Portugalskog nacionalnog skupa o nauci i tehnologiji biće predstavljen projekat „Promoviranje pametnog upravljanja vodnim resursima u Bosni i Hercegovini (SMARTWATER)“

ENCONTRO CIÊNCIA je najveći naučni skup u Portugalu. Prošle godine je imao 860 učesnika prisutnih uživo i 11288 online učesnika. Ovogodišnje izdanje CIÊNCIA'22 skupa nauke, tehnologije i inovacija održaće se od 16. do 18. maja 2022. u Kongresnom centru u Lisabonu. U svakom izdanju događaja, jedna zemlja je izabrana da bude domaćin događaja, a ove godine je to Egipat.

Ove godine skup CIÊNCIA'22 je posvećen 25. godišnjici portugalske fondacije za nauku i tehnologiju (FCT). CIÊNCIA'22 se fokusira na temu izgradnje budućnosti uz pomoć nauke, naravno, zbog trenutnih dešavanja u Portugalu, Evropi i svijetu, dvije godine nakon početka pandemije COVID-19 i skoro 60 dana nakon početka oružanih sukoba Rusije i Ukrajine. Uz stalnu zabrinutost i neizvjesnost u ovoj novoj svjetskoj stvarnosti, sada više nego ikad su nam potrebni nauka i naučni razvoj, kako bismo izgradili našu budućnost na pravedniji i jednako održiv način u društvenim, ekološkim i ekonomskim aspektima.

Ciência'22 će uključivati nekoliko paralelnih tematskih sesija iz međunarodnih partnerstava sa univerzitetima, kompanijama i drugim nacionalnim entitetima. Učešće portugalskih institucija za istraživanje i razvoj će biti posebno aktivno kroz različite radove i demonstracije aktivnosti ovih institucija, kao i postere od strane studenata doktorskih studija koji su nosioci stipendija koje finansira FCT. Na ovom forumu istraživači iz svih oblasti istraživanja i razvoja će predstaviti svoja istraživanja, tako da postoji odlična prilika da se projekat SMARTWATER predstavi istraživačima, poduzetnicima, studentima i širom javnošću iz Portugala, Egipta i Evrope.

Skup Ciência'22 promoviše Fondacija za nauku i tehnologiju u saradnji sa Ciência Viva i parlamentarnim odborom za obrazovanje, nauku, omladinu i sport, a ima i institucionalnu podršku Ministarstva nauke, tehnologije i visokog obrazovanja.

Za više informacija o CIÊNCIA'22 skupu, možete posjetiti link: https://www.encontrociencia.pt/2022/