Naučna strategija za održivo upravljanje vodnim resursima u poljoprivredi

Cilj ovog RP, u skladu sa SWOT analizom, je da se usredsredi na definisanje prioriteta i akcija potrebnih za novu BiH istraživačku strategiju u oblasti održivog upravljanja vodnim resursima u poljoprivredi i na iskorak u oblasti naučne izvrsnosti i inovacionih kapaciteta UNI-BL i drugih BiH institucija. Strategija će se zasnivati na principima održivog razvoja, trenutnim istraživanjima i dostignućima u nauci i tehnologiji i odgovornom procesu istraživanja i inovacija koji će pojačati i stimulisati naučnu izvrsnost i inovacioni kapacitet UNI-BL i drugih BiH institucija na kratkoročnoj i dugoročnoj bazi. 

To će podrazumijevati angažovanje širokog spektra zainteresovanih strana, izradu mape puta politike za donosioce odluka i uspostavljanje Naučnog Spoljnog Savjetodavnog Odbora za pregled postojeće strategije i praćenje kvaliteta istraživanja sprovedenih u oblasti upravljanja vodnim resursima u poljoprivredi. 

  Main Tasks

  • Zadatak 4.1: Naučni Spoljni Savjetodavni Odbor – SEAB (vođe zadatka: CIHEAM-IAMB; učesnici: UNI-BL, CSIC, ISA-LEAF, UNSA) 

   

  • Zadatak 4.2: Angažovanje više ciljnih grupa (vođa zadatka: UNSA; učesnici: UNI-BL, CIHEAM-IAMB, CSIC, ISA-LEAF) 

   

  • Zadatak 4.3: Procjena i analiza politika i strategija povezanih sa održivim upravljanjem vodnim resursima u poljoprivredi (vođa zadatka: CSIC; učesnici: UNI-BL, CIHEAM-IAMB, ISA-LEAF, UNSA). 

   

  • Zadatak 4.4: Razvoj strategije istraživanja za održivo upravljanje vodnim resursima u poljoprivredi (vođa zadatka: CSIC, učesnici: UNI-BL, CIHEAM-IAMB, ISA-LEAF, UNSA). 

    

   Partneri uključeni u zadatak 

   pratite nas na