Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu, zajedno sa projektnim partnerima,  Univerzitet u Banja Luci (BIH), Centro Internazionale di Altistudi Agronomici Mediterranei (Italija), Agencia Estatal Consejo Superior Deinvestigaciones Cientificas (Španija), Instituto Superior de Agronomia (Portugal), Sysman Progetti & Servizi Srl (Italija) u sklopu H2020 Twinning projekta SMARTWATER – „Promoting Smart Agricultural Water Management in Bosnia and Herzegovina“ organizuje radionicu koja ima za cilj okupiti eksperte i zainteresirane strane i potaknuti diskusiju na temu jačanja istraživačkih i inovacijskih kapaciteta u primjeni održivih poljoprivrednih praksi upravljanje vodom u Bosni i Hercegovini. Radionica će biti održana u 05.03.2024. godine sa početkom u 10h u prostorijama Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na adresi Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo.

Cilj ove radionice je kreirati plan unapređenja istraživačkih kapaciteta, odnosno doprinjeti kreiranju okruženja koje stimuliše razvoj inovacijskih kapaciteta u datom polju. U sklopu radionice, bit će prezentovana najvažnija postignuća u toku trajanja ovog projekta, sa posebnim osvrtom na trentno stanje i perspektive razvoja, kao i faktore koje sprečavaju dalji rast i razvoj poljoprivredno-prehrambenog sektora.

S tim u vezi, obraćamo Vam se sa molbom da nominujete predstavnika vaše institucije čiji doprinos u postizanju navedenih ciljeva će biti više nego dobrodošao. Zbog organizacijskih razloga, molim vas da potvrdite učešće prijavom na mail: smartwater@ppf.unsa.ba najkasnije do 01.03.2024. godine.