Slide
SMARTWATER
PROMOTING SMART AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT IN BOSNIA HERZEGOVINA
Slide
januar / april 2024
akademske razmjene na ISA (Lisabon) i SYS (Mezanje)
mart 2024
treći sastanak interesnih strana (Sarajevo, BiH)
maj/jun 2024
SMARTWATER međunarodni seminar (BiH)
Tekuće aktivnosti
Rad sa interesnim stranama na projektu / aktivnosti umrežavanja
Tekuće aktivnosti
naučne publikacije / diseminacija
Funding possibilities and project proposal writing – Horizon Europe and proposal writing

Oct 24, 2023 | Events

Promocija projekta SMARTWATER na konferenciji u Srbiji – Zlatibor

Projekat SMARTVATER predstavljen je na 58. Konferenciji agronoma i poljoprivrednika Srbije (Zlatibor).

previous arrow
next arrow

SMART WATER

promoting smart agricultural water management in bosnia and herzegovina

Šta je SMARTWATER?

Cilj SMARTWATER projekta je ojačavanje i usvajanje pametnih tehnologija u oblasti upravljanja vodom u poljoprivredi na području BiH, kako bi se ukazalo na veoma značajne teme kao što su klimatske promjene, naročito suša, a koje utiču na razvoj poljoprivrede u zemlji.

U tu svrhu, SMARTWATER će raditi na nivou visokog obrazovanja Univerziteta u Banjoj Luci, a kroz promociju umrežavanja sa drugim međunarodnim institucijama, kao i ojačavanjem kapaciteta za umrežavanje, istraživanje i naučno-tehnološku saradnju.

Finansijer

Evropska unija, Evropska komisija

36 mjeseci

Od 1. januara do 31 decembra 2023.

7 partnera

Međunarodne naučno-istraživačke institucije iz oblasti poljoprivrednih nauka i jedna IT kompanija

PRIDRUŽITE SE SMARTWATER projektu

partneri na projektu

Vijesti i događaji

Na Univerzitetu u Sarajevu (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet) održana radionica pod nazivom: Održivo upravljanje vodom u poljoprivredi BiH – unapređenje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta

Na Univerzitetu u Sarajevu (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet) održana radionica pod nazivom: Održivo upravljanje vodom u poljoprivredi BiH – unapređenje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta

U prostorijama Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je 05.03.2024. godine sklopu aktivnosti SMARTWATER projekta (https://www.smartwater-project.eu/) održana radionica pod nazivom “Održivo upravljanje vodom u poljoprivredi BiH – unapređenje...

read more
Učešće osoblja Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Sarajevu u programu naučne razmjene na Instituto Superior de Agronomia (ISA), Poljoprivrednog fakulteta Tehničkog univerziteta u Lisabonu.

Učešće osoblja Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Sarajevu u programu naučne razmjene na Instituto Superior de Agronomia (ISA), Poljoprivrednog fakulteta Tehničkog univerziteta u Lisabonu.

Ova naučna razmjena ima za cilj olakšati saradnju među istraživačima sa ciljem analize podataka sa eksperimentalnih parcela u Sarajevu (Butmir) i izrade istraživačkog rada o korištenju daljinske detekcije u upravljanju vodom u poljoprivredi. Na sastanku je također,...

read more
Ivana Mitrovic from CIHEAM-IAMB story

Ivana Mitrovic from CIHEAM-IAMB story

Za studije na CIHEAM-IAMB odlučila sam da se prijavim putem konkursa objavljenog u saradnji SMARTWATER projekta i Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. S obzirom da sam u trenutku objave konkursa bila student na prvoj godini drugog ciklusa studija iz...

read more

Želite da znate nešto više o projektu SMARTWATER?

Politika privatnosti

pratite nas na