Slide
SMARTWATER
PROMOTING SMART AGRICULTURAL WATER MANAGEMENT IN BOSNIA HERZEGOVINA
Funding possibilities and project proposal writing – Horizon Europe and proposal writing

sep 25, 2023 | Ekperimenta

Završila je treća godina eksperimenta SMARTWATER u Eksperimentalno eduktivnog centru Aleksandrovac na kukuruzu!

U okviru trenutnih zajedničkih eksperimentalnih aktivnosti projekta SMARWATER, izvršena je berba na lokacijama Eksperimentalno eduktivnog centra Aleksandrovac (Univerzitata u Banjoj Luci).

Slide
januar / maj 2023
druga i treća radionica na temu međunarodnih projekata, UNSA
(Sarajevo, BiH)
jul 2023
Treća ljetna škola, UNI-BL (Banja Luka, BiH)
Septembar 2023
Treći napredni kurs, CIHEAM-IAMB (Bari, Italija)
Tekuće aktivnosti
Rad sa interesnim stranama na projektu / aktivnosti umrežavanja
Tekuće aktivnosti
Zajedničke eksperimentalne aktivnosti / naučne publikacije / diseminacija
previous arrow
next arrow

SMART WATER

promoting smart agricultural water management in bosnia and herzegovina

Šta je SMARTWATER?

Cilj SMARTWATER projekta je ojačavanje i usvajanje pametnih tehnologija u oblasti upravljanja vodom u poljoprivredi na području BiH, kako bi se ukazalo na veoma značajne teme kao što su klimatske promjene, naročito suša, a koje utiču na razvoj poljoprivrede u zemlji.

U tu svrhu, SMARTWATER će raditi na nivou visokog obrazovanja Univerziteta u Banjoj Luci, a kroz promociju umrežavanja sa drugim međunarodnim institucijama, kao i ojačavanjem kapaciteta za umrežavanje, istraživanje i naučno-tehnološku saradnju.

Finansijer

Evropska unija, Evropska komisija

36 mjeseci

Od 1. januara do 31 decembra 2023.

7 partnera

Međunarodne naučno-istraživačke institucije iz oblasti poljoprivrednih nauka i jedna IT kompanija

PRIDRUŽITE SE SMARTWATER projektu

partneri na projektu

Vijesti i događaji

Vrijeme je za žetvu, vrijeme za CATCHaCORN2!

Vrijeme je za žetvu, vrijeme za CATCHaCORN2!

Nakon velikog uspjeha prošlogodišnjeg CATCHaCORN-a i ove godine Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu i Asocijacija studenata Poljoprivredno - prehrambenog fakulteta organizuju takmičenje u spretnosti prilikom berbe poljoprivrednih kultura....

read more
Prva SMARTWATER radionica za Univerzitet u Sarajevu

Prva SMARTWATER radionica za Univerzitet u Sarajevu

Prva SMARTWATER radionica o mogućnostima finansiranja i izradi počinje! UNSA će organizirati prvu radionicu u okviru SMARTWATER projekta o mogućnostima finansiranja i izradi prijedloga projekata. Ova aktivnost planirana je za 3 dana i do 15 učesnika iz UNSA i UNI-BL,...

read more
Drugi napredni kurs u Saragosi, od 26 do 30 septembra

Drugi napredni kurs u Saragosi, od 26 do 30 septembra

Drugi napredni kurs projekta Horizont 2020 SMARTWATER održaće se od 26. do 30. septembra u eksperimentalnoj stanici Aula DeiOrganizovan pod koordinacijom Univerziteta u Banjoj Luci i RAMA grupe, španskog partnera ovog projekta kroz EEAD (CSIC), kurs će se fokusirati...

read more
Druga godina eksperimentalnih aktivnosti na UNSA

Druga godina eksperimentalnih aktivnosti na UNSA

Sa dolaskom proljeća, došlo je vrijeme za drugu godinu sjetve kukuruza u sklopu SMARTWATER projekta. Lokacija sjetve, kao i prethodne godine je ogledni poligon Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta na Butmiru kod Sarajeva. Površine na kojima će biti provedeno...

read more

Želite da znate nešto više o projektu SMARTWATER?

Politika privatnosti

pratite nas na