Projekat SMARTWATER je preduzeo prve korake početnim sastankom (kick-off meeting) sa svim partnerima i zainteresovanim stranama, kako bi se upoznao tim, razmijenile informacije i započele prve aktivnosti! 

Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci organizovao je početni sastanak (kick-off meeting) u sklopu Horizon2020 projekta „Promoting SMART agricultural WATER management in Bosnia and Herzegovina“ – SMARTWATER” (Promovisanje PAMETNOG upravljanja VODOM u poljoprivredi u Bosni i Hercegovini”). Sastanak je održan onlajn, 27.01.2021. godine, uz korišćenje Zoom platforme. Značajno je istaći da je ovo prvi Horizon 2020 projekat gdje Univerzitet u Banjoj Luci / Poljoprivredni fakultet ima koordinatorsku ulogu. Koordinator projekta je prof. dr Mihajlo Marković.  

Implementacija projekta SMARTWATER, koji finansira Evropska komisija iz programa Horizon 2020, počela je u januaru 2021. godine. Projekat će se sprovoditi u periodu od tri godine (1.1.2021 – 31.12.2023). SMARTWATER projekat ima za cilj jačanje umreženosti, istraživačkih i naučno-tehnoloških kapaciteta Univerziteta u Banjoj Luci (UNI-BL), Univerziteta u Sarajevu (UNSA) i ostalih povezanih institucija u BiH, u oblasti održivog upravljanja vodom u poljoprivredi, kao i povećanje znanja i vještina za obezbjeđivanje novčanih fondova navedenih institucija u cilju uspješnog učešća u istraživačkim programima Evropske unije. 

Projekt SMARTVATER ima za cilj jačanje umrežavanjaistraživačkihnaučnih i tehnoloških kapaciteta Univerziteta u Banjoj Luci (UNI-BL), Univerziteta u Sarajevu (UNSA) i drugih srodnih institucija u BiH u oblasti održivog upravljanja vodnim resursima u poljoprivredi. 

Ukupan broj učesnika na sastanku bio je 36. Sastanak je okupio predstavnike Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vlade Republike Srpske, rektorskog tima Univerziteta u Banjoj Luci, projektne službenike iz Evropske komisije, kao i članove timova projektnih partnera iz sljedećih institucija: 

– Univerzitet u Banjoj Luci, Poljoprivredni fakultet, Banja Luka, BiH, koordinator projekta;
– Međunarodni centar za napredne mediteranske agronomske studije, Mediteranski agronomski institut Bari, Valenzano, Italija, partner na projektu;
– Državna Agencija visokog Savjeta za naučna istraživanja, Saragosa, Španija, partner na projektu;
– Univerzitet u Lisabonu, Poljoprivredni fakultet, Lisabon, Portugalija, partner na projektu;
– SYSMAN kompanija za komunikaciju, informacione tehnologije i istraživanja, Rim, Italija, partner na projektu;
– Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Sarajevo, BiH, partner na projektu. 

Projektni službenici iz Evropske komisije (REA i DG RTD) istakli su njihovu ulogu konsultanata u svim projektnim aktivnostima i mogućnost apliciranja na nove projekte iz Horizon 2020 programa. Svi partneri su ispred svojih institucija predstavili naučno-istraživačke kapacitete, dosadašnja iskustva u nacionalnim i međunarodnim projektima, uloge i odgovornosti u projektu SMARTWATER, kao i članove projektnog tima. Predstavljeni su radni paketi i izabrani članovi Upravnog odbora projekta. 

 

SMARTWATER projekat kreće!