Cijenjeni profesor Mladen Todorović boravio je na Univerzitetu u Sarajevu i na Univerzitetu u Banja Luci

Cijenjeni profesor Mladen Todorović boravio je na Univerzitetu u Sarajevu, tačnije na Poljoprivredno prehrambenom fakultetu od 23.11. do 01.12.2022, kao i na Univerzitetu u Banja Luci, Poljoprivrednom fakultetu, od 5 fo 8 decembra,kao dio SMARTWATER (Promoting Smart Agricultural Water Management in Bosnia Herzegovina) projektnih aktivnosti, u sklopu programa radnog paketa 3 (WP3): “Umrežavanje i širenje znanja” te u sklopu zadatka 3.3 “Razmjena naučnika i istraživača”. Profesor Todorović dolazi iz partnerske institucije CIHEAM-IAMB (Centro Internazionale di alti studi agronomici mediterranei) iz Italije.

Tokom prvih dana svoje posjete Univerzitetu u Sarajevu (UNSA), profesor Todorović se sastao sa predstavnicima UNSA na SMARTWATER projektu kao i sa dekanom Poljoprivredno prehrambenog fakulteta prof. dr Muhamedom Brkom, pri čemu su razgovarali o završenim aktivnostima i planovima za naredni period.

Narednog dana, posjeta je provedena radeći na definisanju master teze studenta Alena Pavlovića, koji trenutno pohađa drugu godinu master studija na CIHEAM u sklopu projekta. Ova aktivnost je provedena zajedno sa lokalnim koordinatorom projekta, docentom Sabrijom Čadrom, koji je imenovan za lokalnog naučnog supervizora za ovu temu. Zatim zajedno sa autorima naučnih radova u sklopu WP3, radio je na finalizaciji prvog manuskripta.

U srijedu 30.11. profesor Todorović je održao predavanje master studentima Poljoprivredno prehrambenog fakulteta, te 01.12. je učestvovao u 32. Naučno-stručnoj konferenciji poljoprivrede i prehrambene industrije sa temom “Lokalni sistemi proizvodnje hrane u eri globalnih izazova” održanoj u Sarajevu. 

Tokom posjete Univerzitetu u Banja Luci, professor Todorović se sastao sa koordinatorom projekta, prof dr Mihajlom Markovičem, kao i predstavnicima UNI-BL na SMARTWATER projektu. Profesor Todorović je održao predavanja na temu upotrebe geografskih informacionih sistema i upravljanja na daljinu u poljoprivredi. Održani su sastanci sa tri buduća studenta master studija da bi se diskutovalo o potencijalnim tezama na osnovu podataka koji su dobijeni u okviru eksperimenata SMARTWATER projekta. Sa glavniom autorom prvog naučnog rada sa SMARTWATER projekta, dr Natašom Čereković, kao odgovorni autor je evaluirao sve komentare rada i radio na završnim pripremama rada.