Povezivanje i širenje znanja

Ciljevi ovog radnog paketa su poboljšanje potencijala BiH istraživačkih institucija (posebno istraživača u ranoj fazi) kako bi bile dio većih međunarodnih naučnih mreža i povećanje njihovog istraživačkog uticaja u naučnoj zajednici u oblasti upravljanja vodnim resursima u poljoprivredi.

To će biti učinjeno 

 •  jačanjem njihove povezanosti sa međunarodnim istraživanjima,
 • pružanjem tehničke i ekspertske pomoći za uspostavljanje novih eksperimentalnih / demonstracijskih lokacija za promociju inovacija i najboljih praksi u korišćenju vodnih resursa u poljoprivredi,
 • promocijom nove saradnje razmjenom istraživača / naučnika i
 • razvijanjem zajedničke strategije za istraživanje i diseminaciju sa većim uticajem (nauka i industrija).

  Utvrđene
   su posebne kvote za učešće ESR u različitim zadacima ovog radnog 
  paketa. 

Lista zadataka 

 • Zadatak 3.1: Izgradnja zajedničke istraživačke mreže u održivom upravljanju vodnim resursima u poljoprivredi (vođa zadatka CIHEAM-IAMB, učesnici: svi) 

 

 • Zadatak 3.2: Zajednički istraživački eksperimenti i studije (vođa zadatka CSIC; učesnici: UNI-BL, CIHEAM-IAMB, ISA-LEAF, UNSA) 

 

 • Zadatak 3.3: Razmjena naučnika i istraživačkog osoblja (vođa zadatka ISA-LEAF, učesnici: UNI-BL, CIHEAM-IAMB, CSIC, UNSA) 

 

 • Zadatak 3.4: Razrada i prezentacija rezultatanaučne publikacije (vođa zadatka ISA-LEAF, učesnicisvi) 

   

  Partneri uključeni u zadatak 

  pratite nas na