Članovi našeg tima promovisali su projekat SMARTWATER na dvije međunarodne konferencije, u Srbiji (Čačak) i Hrvatskoj (Dubrovnik).

Prva konferencija “59. hrvatski i 19. međunarodni simpozij o poljoprivredi (SA 2024)” u organizaciji Univerziteta u Zagrebu i Univerziteta u Osijeku održana je u periodu 11-16 februara 2024. godine. Program konferencije uključivao je preliminarnu radionicu “Zelene tehnologije u poljoprivredi“, plenarna predavanja, okrugle stolove, senzorne analize i 11 naučnih sekcija. Članovi SMARWATER tima predstavili su projekat putem postera i radili sa novim članovima ciljnih grupa. Više informacija o konferenciji možete pronaći ovdje https://sa.agr.hr/en/group/30/News

Druga konferencija „2. međunarodni simpozijum o biotehnologiji“ u organizaciji Univerziteta u Kragujevcu (Agronomski fakultet u Čačku) održana je u periodu od 14-15 marta 2024. Program konferencije obuhvatao je predavanje po pozivu i 7 naučnih sekcija. Dizajnirani model simpozijuma omogućio je svim zainteresovanim stranama da uzmu učešće u ovoj naučnoj manifestaciji i na taj način doprinesu njenoj tradiciji. Tim SMARTWATER projekta je pripremio rad u cjelosti i sažetak za ovu konferenciju, a na mestu održavanja projekat je promovisan usmenom prezentacijom. Učesnici su bili u prilici da dobiju osnovne podatke o projektu SMARTWATER i postavljaju pitanja. Nakon usmenog izlaganja uslijedila je intenzivna diskusija. Svi učesnici su podstaknuti da prisustvuju budućim događajima na projektu SMARTWATER i da čine dio SMARTVATER mreže. Više informacija o konferenciji možete pronaći ovdje https://www.afc.kg.ac.rs/index.php/sr/aktuelno/1484-international-symposium-on-biotechnology

Pronađite sve publikacije na SMARTWATER projektu na platformi Zenodo!