Napredne tehnologije i alati za daljinsko mjerenje za procjenu potreba biljaka za navodnjavanjem i planiranjem navodnjavanja

Lisabon, Portugal

Instituto Superior de Agronomia ï Universidade de Lisboa

(ISAïUlisboa)

LEAF – Linking Landscape, Environment, Agriculture and Food

27.09.2021 – 01.10.2021

Instituto Superior de AgronomiaïUniversidade de Lisboa u okviru SMARTWATER projekta organizuje Prvi napredni kurs i trening (ATC) – Napredne tehnologije i alati za daljinsko mjerenje i procjenu potreba biljaka za navodnjavanjem i planiranjem navodnjavanja.

Kurs će se organizovati na teme tehnika daljinskog upravljanja prilikom određivanja potreba za navodnjavanjem, kao i upravljanjem u navodnjavanju u okviru aktivnosti SMARTWATER projekta.

Kurs će biti organizovan online, namjenjen je za istraživače u ranoj fazi, kao i naučnike iz partnerskih institucija iz Bosne i Hercegovine (UNI-BL i UNSA), kao i studente institucije domaćina (ISA-LEAF), a u skladu sa kapacitetom učionice, i u trajanju od 27. septembra do 1. oktobra.

Cilj ATC kursa je upoznati istraživače u ranoj fazi (ESR), ali i ostale učesnike i studente, sa osnovama tehnika za daljinsko mjerenje, a koje se primjenjuju prilikom procjene potreba biljaka za vodom, modeliranjem potreba biljaka za vodom na osnovu pristupa FAO56, korištenjem satelitskih podataka prilikom određivanja evapotranspiracije i osnovnog koeficijenta biljaka, kao i korištenjem modela i novih tehnologija za podršku integrisanom upravljanju vodоm u poljoprivredi.

Tokom kursa, koristiće se primjena različitih tehnika i alata za daljinsko mjerenje. Takođe, svi oni koji budu pohađali kurs, upoznaće se se sa svim ažuriranim informacijama iz FAO 56 knjige, a koja se odnosi na procjenu potreba biljaka za vodom, kao i vodom za navodnjavanje u poljoprivredi.

Za više informacija o samom kursu (ATC)možete da pročitate ovdje.