U okviru SMARTWATER projekta Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu u periodu od 11. Do 13. Oktobra 2022. godine, organizovao je i bio domaćin prvoj u seriji od tri radionice pod nazivom „Horizon Europe and proposal writing“. 

Tim iz CIHEMA Bari (Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies) održao je predavanja koja su se odnosila na pregled programa finansiranja EU sa fokusom na Horizon Europe te teoretski i praktični dio vezan za pripremu projektnih prijedloga. Ukupno 11 mladih istraživača sa Univerziteta u Banja Luci i Univerziteta u Sarajevu bilo je prisutno na radionici.  

Tokom i nakon radionice, učesnici su dobili određene zadatke koji uključuju definisanje problema ili ideje za projekat kao i formulisanje ciljeva, aktivnosti i uticaja koji su kao rezultat trebali imati završen nacrt predloga projekta u oblasti upravljanja vodom u poljoprivredi. Učesnicima su pokazani načini prikupljanja informacija na EU portalima i drugim alatima, koji mogu biti korisni za postavljene zadatke. 

Kao finalni rezultat je i kreiranje tima za pisanje (Project writing Team – PWT) novog projektnog prijedloga u okviru SMARTWATER projekta, sastavljenog od čalanova svih partnerskih zemalja u projektu (Italija, Španija, Portugal i BiH).