SMARTWATER projekat predstavljen je na Međunarodnoj konferenciji ‘Urbana voda 2022’ koja je organizovana od strane Univerziteta u Brnu, Češka Republika.

Konferencija ‘Urbana Voda 2022’ imala je za cilj da omogući razmjenu informacija i saznanja između profesionalaca u oblasti vodnih resursa i životne sredine. Događaj je održan u Velikim Bilovicama, Češka Republika od 6-7 oktobra, 2022.

Konferencija je održana uživo, a na njoj je predstavljen značajan broj inovacija i istraživanja u oblasti upravljanja vodnim resursima. 

SMARTWATER projekat je predstavljen uživo putem prezentacije sa naznakom na sve dosadašnje ostvarene aktivnosti u okviru projekta.

Preliminrni rezultati iz zajedničkog eksperimenta u Aleksandrovcu i na Butmiru, kao i budući planovi, predstavljeni su svim učesnicima konferencije.  

Naznačeno je da je SMARTWATER projekat sa svojim aktivnostima veoma značajan za sve istraživače i korisnike u oblasti upravljanja vodnim resursima, posebno za mlađe istraživače i njihovo uključivanje u oblasti održivog upravljanja vodnim resursima u poljoprivredi.