SYSMAN Projekti & Servisi je italijanska kompanija za informaciono-komunikacione tehnologije osnovana 1994. godine i uglavnom posluje u centru juga Italije, uključuje oko 30 radnika (rukovodioci projekata, softverski i inženjeri elektronike, analitičari, programeri, tehničari i drugi stručnjaci) raspoređenih u tri centra: jedno u Rimu i druga dva u regiji Apulje, i to u u Bariju i Mezanjeu (Brindisi). SYSMAN posluje u tri različita poslovna područja:

ICT usluge: Podrška na licu mjesta i daljinska podrška u održavanju najnovijih hardvera i sistema, poput velike grupacije servera sa skladišnim i mrežnim uređajima. Vertikalni razvoj softvera koristeći inovativne tehnologije kao što su integracija podataka, razvoj mreža i računarstvo u oblaku, dizajniranje optimizovanih rešenja u smislu operativne efikasnosti i fleksibilnosti. Aktivnosti istraživanja i razvoja baziraju se na dizajniranju novih proizvoda, usluga i karakteristika, u saradnji sa najvažnijim italijanskim istraživačkim institutima (Univerzitet u Bariju i Lećeu, CNR, IAMB, CETMA i drugi). Tokom poslednjih 20 godina, SISMAN je uglavnom radio na polju digitalne poljoprivrede i meteorologije. Aktivnosti istraživanja i razvoja kompanije SYSMAN usredsređene su na tehnologije u oblaku i sisteme za podršku u odlučivanju, uglavnom za digitalnu poljoprivredu, Industriju 4.0, E-zdravstvo i Agrifood

Želite da znate nešto više o SYSMAN?
www.sys-man.it

Stručnost stečena u okviru istraživačkih projekata, ujedinjena je sa dvadesetogodišnjim iskustvom u razvoju tehnologije za Agrifood, iskorištena je u Bluleaf®-u, DSS-u (Sistem za podršku odlučivanju) osmišljenom da pomogne poljoprivrednicima u svakodnevnim aktivnostima na polju, posebno navodnjavanju i đubrenju, kontroli kvaliteta prije i poslije berbe / žetve i kontroli bolesti.

www.bluleaf.it

Pratite Bluleaf na

Related tasks

komunikacija i diseminacija

Sysman je koordinator radnog paketa 5: Komunikacija i diseminacija.

Sysman će koordinisati:

  • T 5.1 Implementacija veb stranice projekta i digitalnog identiteta
  • T 5.3 IT platforma za diseminaciju (na mreži i mobilnim uređajima)

Sisman će učestvovati u:

  • T 5.2 Plan i standardi za komunikaciju i diseminaciju
  • T 5.4 Projektni materijali za promociju i obuke
  • T 5.5 Razvoj javnih digitalnih informacija i znanja
  • TT 5.6 Organizacija međunarodne radionice

Team members

Erminio E. Riezzo

Erminio E. Riezzo

PSG member

Luigi Capodieci

Luigi Capodieci

WP5 Coordinator

Claudia Piccolo

Claudia Piccolo

WP5 activities support

Giulio D'Amato

Giulio D'Amato

Development activities manager

PRATITE NAS AN