U maju 2024, članovi SMARTWATER tima sa UNI-BL učestvovali su na Kongresu Međunarodne unije za nauku o zemljištu (19-21 maj 2024, Firenca, Italija).

 Događaj je imao za cilj da osnaži veze sa različitim disciplinama, kreatorima politika, zainteresovanim stranama, institucijama i udruženjima, kako bi se efikasno odgovorilo na potrebe civilnog društva u okviru poljoprivrede, šumarstva, životne sredine, urbanog planiranja, energetike, obrazovanja i drugih društvenih pitanja. Nakon proslave sledila su dva intenzivna kongresna dana, sa plenarnim i paralelnim naučnim sesijama. I pedolozi i specijalisti iz drugih disciplina učestvuju u svakoj sesiji, fokusirajući se na prošla dostignuća i buduće izazove.

Kongres u Firenci okupio je više od 500 učesnika iz cijelog svijeta.

Tokom Kongresa, projekat H2020 SMARTWATER predstavljen je u vidu sažetka i postera (Iskustva sa projekta H2020 SMARTWATER: pametno i održivo upravljanje zemljištem i vodama u poljoprivredi u BiH, autora: Marković, M., Hajder, Đ., Šipka, M., Todorović, M., Zapata, N., Paco A., T., Riezzo E.E. i Čadro, S.) a ovaj poster predstavljen je u sekciji NAJBOLJIH POSTER PREZENTACIJA.

SMARTWATER konzorcijum će nastaviti da doprinosi istraživanju i razvoju u domenima pametne poljoprivrede. Posjetite našu internet stranicu i naše profile na društvenim mrežama za više vijesti i pročitajte naše naučne publikacije na Zenodo platformi.