Univerzitet u Sarajevu (UNSA) je najstariji i najveći univerzitet u Bosni i Hercegovini (BiH). Njegovo osnivanje 1949. je ubrzalo opći društveni i kulturni napredak BiH simultano prateći putanju evropske humanističke tradicije Humboldtian univerziteta, kontinuirano vodeći računa o povezivanju istraživanja i obrazovanja, oplemenjujući tako bh. akademsku zajednicu. UNSA je organizacija koja provodi plemenitu misiju obrazovanja, kreativnog i međunarodno kompetentnog osoblja u svim oblastima od interesa za Bosnu i Hercegovinu kroz nastavu i istraživanja i nastavlja sa odlučnošću da ostane predvodnik u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini po kvalitetu nastave i istraživanja, broju studenata i akademskog osoblja. Trenutno ima 2.852 zaposlenika, od čega je 1.360 akademsko osoblje, angažvano na 522 studijska programa (185 master i 93 doktorska), sa više od 600 studenata i osoblja na programima razmjene.

UNSA aktivno učestvuje u brojnim projektima, kao što su HORIZON 2020, TEMPUS, FP7, Erasmus Mundus, CEEPUS, Mevlana, Fulbright, DAAD i drugi.
. 

Želite da znate nešto više o UNSA?
www.unsa.ba

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu (Fakultet) najstarija je svjetovna visokoškolska institucija u Bosni i Hercegovini osnovana 21.3.1940. godine.

Zahvaljujući ostvarenim rezultatima, a ne svojoj dugovječnosti, Fakultet je danas u okvirima Bosne i Hercegovine najeminentnija visokoobrazovna i naučnoistraživačka institucija u oblastima poljoprivrede i prehrambenih tehnologija. Obrazovanjem poljoprivrednih i prehrambeno-tehnoloških stručnjaka i rezultatima naučnog rada Fakultet je imao i ima namjeru zadržati važan uticaj u kreiranju i realizaciji svih aktivnosti vezanih za ekonomsk isplativu i održivu proizvodnju kvalitetne hrane i održivo upravljanje agrobiološkim prirodnim resursima. Bolonjski sistem studiranja na fakultetu uveden je u školskoj 2005/2006. godini i odvija se po shemi 3+2+3.

Fakultet učestvuje u brojnim programima kao štu su: HORIZON 2020, TEMPUS, FP7, Erasmus Mundus, CEEPUS, Mevlana, Fulbright, DAAD i sl., a koji studentima i akademskom osoblju omogućavaju jedinstveno iskustvo posjete različitim zemljama u svijetu, te sticanje novih iskustava i vještina. Pored toga, fakultet aktivno implementira brojne nacionalne i internacionalne projekte, a izdvajaju se tekući projekti “BUGI” – Western Balkans Urban Agriculture Initiative i „LANDS” – Next Destination Balkans: Agricultural Landscapes Development.

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet također ima iskustva u projektima od državnih, federalnih i kantonalnih ministarstava nadležnih za obrazovanje i nauku, kao i međunarodno finansiranih projekata kao što su HORIZON 2020, TEMPUS, FP, WUS, IPA, Erasmus, HERD / Norveška, USAID, SIDA / Švedska, FAO, COST, DEZA / Švicarska i GTZ / Njemačka.

Uloga u projektu

izgradnju istraživačkih kapaciteta

UNSA je lider Zadatak 2.4: Radionice o mogućnostima finansiranja i izradi projektnih predloga
  • Zadatak 2.4: Radionice o mogućnostima finansiranja i izradi projektnih predloga (vođa zadatka: UNSA, učesnici: svi)

Članovi projektnog tima

Prof. dr. Aleksandra Nikolić

Prof. dr. Aleksandra Nikolić

Doc. dr. Alen Mujčinović

Doc. dr. Alen Mujčinović

Alen Pavlović

Alen Pavlović

Almira Konjić, MA

Almira Konjić, MA

Dr. Arnela Okić

Dr. Arnela Okić

Benjamin Crljenković, BA

Benjamin Crljenković, BA

Dino Mujanović

Dino Mujanović

Doc. dr. Dženan Hadžić

Doc. dr. Dženan Hadžić

Doc. dr. Emir Bećirović

Doc. dr. Emir Bećirović

Doc. dr. Jasmin Grahić

Doc. dr. Jasmin Grahić

Lejla Čelik

Lejla Čelik

Doc. dr. Merima Makaš

Doc. dr. Merima Makaš

Mirela Mujkić, BA

Mirela Mujkić, BA

Osman Musić, MA

Osman Musić, MA

Doc. dr. Sabrija Čadro

Doc. dr. Sabrija Čadro

Doc. dr. Teofil Gavrić

Doc. dr. Teofil Gavrić

Zuhdija Omerović, MA

Zuhdija Omerović, MA

PRATITE NAS NA