Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci u okviru projekta SMARTWATER od 3. do 7. jula 2023. godine u Trebinju, organizuje treću ljetnju školu na temu “Prilagođavanje na klimatske promjene sektora upravljanja vodama u poljoprivredi u BiH”.

Otvaranje škole je zakazano 3. jula 2023. godine u hotelu ,,SL Industry¬“ u 10 časova.

Ova škola je namijenjena studentima, a održava se po hibridnom modelu. Svi učesnici škole biće fizički prisutni u Trebinju, dok će gosti predavači svoja predavanja održati uživo ili putem video linka.
Cilj događaja je upoznavanje učesnika, posebno istraživača u ranoj fazi (ESR), sa osnovama klimatskih promjena, uticaja suše na rast biljaka, potrebama biljaka za navodnjavanjem, evapotranspiracijom, modernizaciji sistema za navodnjavanje, sistema za upravljanje meteorološkim podacima, upravljanjem na daljinu, kao i osnovnim aspektima ekonomije u oblasti navodnjavanja.

Studenti će tako imati priliku i da nauče različite modele proračuna evapotranspiracije koji se primjenjuju u navodnjavanju biljaka, shvate osnovne pojmove koji se odnose na fiziologiju i genetiku suše, modernizacije u oblasti navodnjavanja, kao i osnove ekonomije u upravljanju vodnim resusrima u poljoprivredi. Isto tako, novi alati u oblasti upravljanja na daljinu će se predstaviti kroz ogledne aktivnosti projekta, zajedno sa rezultatima dobijenim mjerenjima na tterenu. Za učesnike ovog događaja planirana je i posjeta i obilazak najznačajnijih poljoprivrednih proizvođača na području Hercegovine koji u svom radu koriste sisteme tradicionalnog i modernog načina navodnjavanja, kao i pumpi, i fabrike za preradu otpadnih voda.

Download program here!

See you soon in class.