У априлу 2024. године истраживачи у раној фази из БиХ посјетили су сједиште ИТ компаније SYSMAN у Мезање (Италија), у складу са планом академских размјена на пројекту SMARTWATER.

Кратка техничка посjета одржана је у периоду од 15-19. априла 2024. године у мјесту Мезање. Први дан је био посвећен представљању паметног система подршке у одлучивању (DSS) тј. Blueleaf алата и разумијевању његових карактеристика, као и хардверских и софтверских компоненти. Неке практичне примене Blueleaf -а, као што је коришћење овог софтвера за процену продуктивности наводњавања, приказане су другог дана. Такође, учесницима су приказани неки примери из праксе и апликације софтвера, као и анализа различитих сценарија и стратегија. Трећи дан је био посвећен теренском раду, интерактивној сесији и закључцима. Млади истраживачи из БиХ, предвођени SYSMAN стручњацима, посјетили су пољопривредно газдинство у области Мезање са примјеном Blueleaf -а (виногради, ратарски усјеви итд.). Учесници размјене су имали могућност да виде стварну примену овог DSS софтвера и да са менаџерима фарме дискутују о главним предностима и недостатцима примене Blueleaf софтвера у пољопривредној производњи.

Кратка техничка посjета одржана је у периоду од 15-19. априла 2024. године у мјесту Мезање. Први дан је био посвећен представљању паметног система подршке у одлучивању (DSS) тј. Blueleaf алата и разумијевању његових карактеристика, као и хардверских и софтверских компоненти. Неке практичне примене Blueleaf -а, као што је коришћење овог софтвера за процену продуктивности наводњавања, приказане су другог дана. Такође, учесницима су приказани неки примери из праксе и апликације софтвера, као и анализа различитих сценарија и стратегија. Трећи дан је био посвећен теренском раду, интерактивној сесији и закључцима. Млади истраживачи из БиХ, предвођени SYSMAN стручњацима, посјетили су пољопривредно газдинство у области Мезање са примјеном Blueleaf -а (виногради, ратарски усјеви итд.). Учесници размјене су имали могућност да виде стварну примену овог DSS софтвера и да са менаџерима фарме дискутују о главним предностима и недостатцима примене Blueleaf софтвера у пољопривредној производњи.