Са доласком прољећа, дошло је вријеме за другу годину сјетве кукуруза у склопу SMARTWATER пројекта. 

Локација сјетве, као и претходне године је огледни полигон Пољопривредно-прехрамбеног факултета на Бутмиру код Сарајева. Површине на којима ће бити проведено истраживање налазе се на надморској висини од 505 m.  

Експерименталне активности ће бити спроведене на основној парцели површине 400 м2, уз три варијанте узгоја: без наводњавања, са дефицитарним наводњавањем и у систему пуног наводњавања. 

Након припремања тла за сјетву извршено је сијање домаћег хибрида кукуруза: БЛ 40 на површину од 6000 m2.  

Након друге године експеримента обавит ће се евалуација и апликација различитих модела за симулирање раста биљака попут BlueLeaf, AquaCrop, SIMDualKc и DSSAT.