Изградња капацитета за истраживање

Циљ овог радног пакета је унапријеђење научних знања и вјештина истраживачког кадра институције координатора, као и других научних институција у државама партнера, у области одрживог управљања водним ресурсима у пољопривреди. Иако ће истраживачи бити унапријед планирани, у неким од активности биће укључени и други актери у ланцу вриједновања знања. 

У овом радном пакету биће нарочито истакнута улога истраживача у раној фази, са одређеним квотама за сваку активност. РП2 ће допринијети изградњи научне изврсности и капацитета за иновације релевантних истраживачких институција у БиХ. 

Мјере за постизање овог циља обухватиће напредне курсевемастер студијељетње школе и радионице о финансирању у склопу истраживања и иновација

  Листа задатака

  • Задатак 2.1: Напредни курсеви (вођа задатка ISALEAFучеснициUNIBLCIHEAMIAMBCSICUNSA) 

  • Задатак 2.2: Стипендије за постдипломске мастер студије (вођа задаткаCIHEAMIAMBучесници: UNIBLCSICISALEAFUNSA). 

  • Задатак 2.3: Летње школе (вођа задаткаUNIBLучесницисви) 

  • Задатак 2.4: Радионице о могуностима финансирања и изради пројектних предлога (вођа задаткаUNSAучесници: сви)

   

  Партнери укључени у задатак 

  ПРАТИТЕ НАС НА