SMARTWATER пројектни тим представио је SMARTWATER пројекат на онлајн кластер састанку „Одржива пољопривреда и природни ресурси“ који је организовала Извршна агенција за истраживање (REA) 20. маја 2021. године. 

Сви представљени пројекти припадају програму H2020 „Ширење изврсности и учешћа“ у области одрживе пољопривреде и природних ресурса. Пројекти су финансирани из програма H2020 и координишу се у земљама које су идентификоване као земље са „нижим учинком у истраживању и иновацијама“. С тим у вези, укључено је 15 држава чланица и 12 придружених земаља укључених у три различите акције: Akција удруживања (Teaming action), Билатералнo удруживање (Twinning action) i ERA Предсједавајући (ERA Chairs) заједно са кључним пројектима повезаним са овим научним областима, као што су COST пројекти и пројекти у областима Societal Challenge 2 (H2020) i Cluster 6 (HE).   

Састанку је присуствовало више од стотину учесника, а у три паралелне сесије представљено је више од 30 пројеката. 

Graphical user interface, text, application, chat or text message, website Description automatically generated

Представљене су кратке презентације пројеката у 3 главне сесије на теме: иновативне технологије у пољопривреди, одрживо управљање природним ресурсима и примjена нових пракси, политика и сарадње. На састанку су учествовали координатор пројекта Михајло Марковић и чланови тима Наташа Черековић и Ђурађ Хаjдер. Пројекат SMARTWATER представљен је у првој сесији „Иновативне технологије у пољопривреди“, гдjе је асистент на пројекту Наташа Черековић дала кратак преглед активности пројекта SMARTWATER у погледу кључних информација, партнера, трајања пројекта, циљева, методологија, очекиваних утицаја, постигнућа, будућих активности и експертиза. 

Састанак је био организован од стране REA/C3 (Ширење учешћа) у блиској сарадњи са RTD/A (ERA управљање и имплементација), уз доприносе DG AGRI и неколико спољних говорника. 

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

У дискусији је истакнуто умрежавање на пољу одрживе пољопривреде и природних ресурса. Разговарано је о важности тема и потребама за развој знања. Сви учесници су се упознали са истраживачким политикама Европске уније и предстојећим могућностима. 

Главни циљ састанка био је успостављање контаката и придруживање пројектној мрежи, истраживање могућности, умрежавање и развој потенцијала у одређеним областима као што су одржива пољопривреда и природни ресурси.