Научна стратегија за одрживо управљање водним ресурсима у пољопривреди 

Циљ овог РПу складу са SWOT анализомје да се усредсреди на дефинисање приоритета и акција потребних за нову БиХ истраживачку стратегију у области одрживог управљања водним ресурсима у пољопривреди и на искорак у области научне изврсности и иновационих капацитета UNIBL и других БиХ институција

Стратегија ће се заснивати на принципима одрживог развојатренутним истраживањима и достигнућима у науци и технологији и одговорном процесу истраживања и иновација који cће појачати и стимулисати научну изврсност и иновациони капацитет UNIBL и других БиХ институција на краткорочној и дугорочној бази. 

То ће подразумијевати ангажовање широког спектра заинтересованих странаизраду мапе пута политике за доносиоце одлука и успостављање Научног Спољног Савјетодавног Одбора за преглед постојеће стратегије и праћење квалитета истраживања спроведених у области управљања водним ресурсима у пољопривреди. 

  Листа задатака

  • Задатак 4.1: Научни Спољни Савјетодавни Одбор – SEAB (вође задаткаCIHEAMIAMBучеснициUNIBLCSICISALEAFUNSA) 
    
  • Задатак 4.2: Ангажовање више циљних група (вођа задаткаUNSAучеснициUNIBLCIHEAMIAMBCSICISALEAF) 

   

  • Задатак 4.3: Процјена и анализа политика и стратегија повезаних са одрживим управљањем водним ресурсима у пољопривреди (вођа задаткаCSICучеснициUNIBLCIHEAMIAMBISALEAFUNSA). 

   

  • Задатак 4.4: Развој стратегије истраживања за одрживо управљање водним ресурсима у пољопривреди (вођа задаткаCSICучеснициUNIBLCIHEAMIAMBISALEAFUNSA). 

   

  Партнери укључени у задатак 

  пратите нас на