У склопу Horizon 2020 пројекта „Promoting SMART agricultural WATER management in Bosnia and Herzegovina“ – SMARTWATER” (Промовисање ПАМЕТНОГ УПРАВЉАЊА ВОДОМ у пољопривреди у Босни и Херцеговини) почела је друга година експерименталних активности на локацији Александровац (Универзитет у Бањој Луци).

На локацији Експериментално-едукативног центра Пољопривредног факултета (Универзитет у Бањој Луци) четвероредном пнеуматском сијачицом извршена је сјетва у петак, 30 априла. Посијан је хибрид кукуруза БЛ 43 са размаком редова 22,4 цм и размаком између 70 цм. НПК ђубриво је коришћено током основне обраде земљишта и сјетве. Дефинисане су и плотови за експерименталне активности. На предвиђеним травнатим плотовима гдје треба да буде трава посијан је енглески љуљ.

Експерименталне активности су исте као и прошле године.

Истраживанје се заснива на примјени уобичајених истраживачких техника током вегетационог периода гајења кукуруза, али и на примјени савремених техника које подразумјевају употребу даљинске детекције за процјену биофизиолошких, биохемијских и молекуларних параметара.

Експерименталне активности ће се односити на оцjењивање хибрида и његове прилагодљивости на услове различитих режима наводњавања, као и примјене азота.

Надамо се да ће резултати овог истраживања помоћи пољопривредницима да боље разумију однос раста, квалитета и приноса кукуруза, при гајењу у различитим режимима наводњавања и примјене ђубрива.

Такође је планирана и примјена и евалуација различитих модела за симулацију раста биљних врста, као што су BlueLeaf, AquaCrop, DSSAT и SIMDualKc, који ће бити евалуирани након друге године експеримента.

Резултати би могли помоћи пољопривредницима да дефинишу важност наводњавања у узгоју кукуруза у Босни и Херцеговини.

Радујемо се новим активностима!!!