Повезивање и ширење знања

TЦиљеви овог радног пакета су побољшање потенцијала БиХ истраживачких институција (посебно истраживача у раној фази) како би биле дио већих међународних научних мрежа и повеcћање њиховог истраживачког утицаја у научној заједници у области управљања водним ресурсима у пољопривреди. То cће бити учињено 

 • јачањем њихове повезаности са међународним истраживањима,
 • пружањем техничке и експертске помоcћи за успостављање нових експерименталних / демонстрацијских локација за промоцију иновација и најбољих пракси у коришcћењу водних ресурса у пољопривреди,
 • промоцијом нове сарадње размјеном истраживача / научника и 
 • развијањем заједничке стратегије за истраживање и дисеминацију са већим утицајем (наука и индустрија).

  Утврђене су посебне квоте за учешће ESR у различитим задацима овог радног пакета. 

Листа задатака 

 • Задатак 3.1: Изградња заједничке истраживачке мреже у одрживом управљању водним ресурсима у пољопривреди (вођа задатка CIHEAMIAMBучесници: сви) 

 

 • Задатак 3.2: Заједнички истраживачки експерименти и студије (вођа задатка CSICучеснициUNIBLCIHEAMIAMBISALEAFUNSA) 

 

 • Задатак 3.3: Размјена научника и истраживачког особља (вођа задатка ISALEAFучеснициUNIBLCIHEAMIAMBCSICUNSA) 

 

 • Задатак 3.4: Разрада и презентација резултатанаучне публикације (вођа задатка ISALEAFучесницисви) 

   

  Партнери укључени у задатак 

   

  пратите нас на