У склопу пројекта Хоризон 2020 „Promoting SMART agricultural WATER management in Bosnia and Herzegovina“ – SMARTWATER” (Промовисање ПАМЕТНОГ управљања ВОДОМ у пољопривреди у Босни и Херцеговини) кренуле су заједничке  експерименталне активности на локацијама Александровац  (Универзитет у Бањој Луци) и Бутмир (Универзитет у Сарајеву). 

На локацији Експериментално-едукативног центра Пољопривредног факултета (Универзитет у Бањој Луци) извршена је сјетва хибрида кукуруза БЛ 43 четвороредном пнеуматском сијачицом са растојањима у реду од 22.4 cm и међуредним растојањем од 70 cm. Приликом основне обраде и сјетве је коришћено НПК ђубриво. Након ницања приступиће се дефинисању плотова за експерименталне активности. На планираним травнатим плотовима где треба да буде трава посијан је енглески љуљ. 

Споменуте активности заснивају се на примјени уобичајених техника истраживања приликом вегетационог периода узгоја кукуруза, али и примјени савремених техника које подразумијевају коришћење даљинског очитавања за процјену биофизиолошких, биохемијских и молекуларних параметара. Експерименталне активности ће се изводити третирањем хибрида у условима различитог наводњавања и примене азота.   

 

Eксперименту

У експерименту ће се користити домаћи хибрид кукуруза БЛ 43, који је признат ос стране Министарства пољопривреде и водопривреде Републике Српске и налази се на листи хибрида којима је одобрено увођење у производњу у Босни и Херцеговини као домаћег хибрида кукуруза. Предложени систем наводњавања за експеримент је кап по кап. Такође су планиране и примјена и евалуација различитих модела за симулацију раста културе као што су BlueLeaf, AquaCrop, DSSAT и SIMDualKc. 

Добијена сазнања могла би да помоћи у бољем разумијевању односа између раста, квалитета и приноса кукуруза, при различитим нормама наводњавања и дозама азота. Резултати би могли помоћи у дефинисању потреба за наводњавањем и нагласити важност инсталирања система за наводњавање приликом гајења кукуруза у Босни и Херцеговини.  

Коначно, испитивање локалног хибрида кукуруза може помоћи у програмима селекције хибрида отпорних на сушу за гајење кукуруза у Босни и Херцеговини.