Пројекат SMARTWATER је предузео прве кораке почетним састанком (kick-off meeting) са свим партнерима и заинтересованим странама, како би се упознао тим, размијениле информације и започеле прве активности! 

Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци организовао је почетни састанак (kick-off) у склопу Хоризон2020 пројекта „Promoting SMART agricultural WATER management in Bosnia and Herzegovina“ – SMARTWATER (”Промовисање ПАМЕТНОГ управљања ВОДОМ у пољопривреди у Босни и Херцеговини”). Састанак је одржан онлајн, 27.01.2021. године, уз коришћење Zoom платформе. Значајно је истаћи да је ово први Хоризон 2020 пројекат гдје Универзитет у Бањој Луци / Пољопривредни факултет има координаторску улогу. Координатор пројекта је проф. др Михајло Марковић. 

Имплементација пројекта SMARTWATER, који финансира Европска комисија из програма Хоризон 2020, почела је у јануару 2021. године. Пројекат ће се спроводити у периоду од три године (1.1.2021. – 31.12.2023). SMARTWATER пројекат има за циљ јачање умрежености, истраживачких и научно-технолошких капацитета Универзитета у Бањој Луци (УНИ-БЛ), Универзитета у Сарајеву (УНСА) и осталих повезаних институција у БиХ, у области одрживог управљања водом у пољопривреди, као и повећање знања и вјештина за обезбјеђивање новчаних фондова наведених институција у циљу успјешног учешћа у истраживачким програмима Европске уније. 

Пројект SMARTWATER има за циљ јачање умрежавањаистраживачкихнаучних и технолошких капацитета Универзитета у Бањој Луци (UNI-BL), Универзитета у Сарајеву (UNSA) и других сродних институција у БиХ у области одрживог управљања водним ресурсима у пољопривреди. 

Укупан број учесника на састанку био је 36. Састанак је окупио представнике Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Владе Републике Српске, ректорског тима Универзитета у Бањој Луци, пројектне службенике из Европске комисије, као и чланове тимова пројектних партнера из сљедећих институција: 

– Универзитет у Бањој Луци, Пољопривредни факултет, Бања Лука, БиХ, координатор пројекта;
– Међународни центар за напредне медитеранске агрономске студије, Медитерански агрономски институт Бари, Валензано, Италија, партнер на пројекту;
– Државна Агенција високог Савјета за научна истраживања, Сарагоса, Шпанија, партнер на пројекту;
– Универзитет у Лисабону, Пољопривредни факултет, Лисабон, Португалија, партнер на пројекту;
– SYSMAN компанија за комуникацију, информационе технологије и истраживања, Рим, Италија, партнер на пројекту;
– Универзитет у Сарајеву, Пољопривредно-прехрамбени факултет, Сарајево, БиХ, партнер на пројекту. 

Пројектни службеници из Европске комисије (REA и DG RTD) истакли су њихову улогу консултаната у свим пројектним активностима и могућност аплицирања на нове пројекте из Хоризон 2020 програма. Сви партнери су испред својих институција представили научно-истраживачке капацитете, досадашња искуства у националним и међународним пројектима, улоге и одговорности у пројекту SMARTWATER, као и чланове пројектног тима. Представљени су радни пакети и изабрани чланови Управног одбора пројекта. 

SMARTWATER пројекат креће