Заједно са доласком прољећа на Универзитету у Сарајеву су почеле и активности везане за практични – теренски дио SMARTWATER пројекта

Универзитет у Сарајеву (УНСА)у склопу истраживачких активности у оквиру радног пакета 3(Нетwоркинг анд кноwледге схаринг) заједно са Универзитетом у Бањој Луци (УНИБЛ) планира провести двогодишње истраживање.  

Локација на којој се проводи истраживање у оквиру УНСА, је огледни полигон Пољопривреднопрехрамбеног факултета на Бутмиру код Сарајева. Површине на којима ће бити проведено истраживање налазе се на надморској висини од 505 м.   

Основна парцела је површине 400м2, уз три варијанте узгоја (потпуна иригација, дефицитна иригација и без иригације) са три понављања. Планирано је да истраживање буде обављено на кукурузу, док ће трава (италијански љуљ) бит кориштена као контрола.  

Експериментални протоколи и први резултати

Као први корак екперимента извршена је анализа земљишта. Анализа је подразумијевала испитивање његових физичких (пропусност, густина тла, водни капацитет, структура, текстура и морфолошке карактеристике тла) и хемијских карактеристика (хумус, органска материја, садржај лако приступачног фосфора и калија). 

Прикупљено је укупно 10 узорака, из сваког плота за контролу плодности. Добивени подаци су кориштени за одређивање норме предсјетвеног ђубрења минералним ђубривима (НПК). Поред наведеног је отворен и педолошки профил земљишта, како би се одредиле карактеристике земљишта по дубини профила. 

Први резултати анализа указују да се ради о алувијалном типу земљишта, тежег механичког састава и средње хумозности (2,00 – 2,65%).  

Други корак екперимента је подразумијевао исколчавање парцела, што је урађено на основу мреже пискела са сателита Сентинел2, уз кориштење GPS технологије. 

У склопу истраживања планирано је кориштење Sentinel2 сателита за анализу стања усјева и тестирање рачунских модела за праћење развоја биљке и њених потреба за водом: AquaCrop, DSSAT, Blue Leaf, SIMDualKc i ExcelIRR. 

Након обављене предсјетвене припреме тла, 07. маја 2021. године извршена је сјетва домаћег хибрида кукуруза: БЛ 43. Кукуруз је посијан укупно на површину од 3600 м2, док је трава посијана на површину од 400 м2. Сјетва кукуруза је обављена на размак 70 x 20 cm.