Први напредни курс

Модерне технологије даљинске детекције и напредни алати за процјену захтјева биљака за водом и планирање наводњавања

Лисабон, Португал

Институто Супериор де Агрономиа | Универсидаде де Лисбоа
(ИСА|Улисбоа, Салао Нобре/Нобле Халл)
ЛЕАФ – Повезивање пејзажа, животне средине, пољопривреде и хране
27.09.2021 – 01.10.2021