Напредне технологије и алати за даљинско мерење за процјену потреба биљака за наводњавањем и планирањем наводњавања 

 

Лисабон, Португал 

Instituto Superior de Agronomia ï Universidade de Lisboa 

(ISAïUlisboa) 

LEAF – Linking Landscape, Environment, Agriculture and Food 

27.09.2021 – 01.10.2021 

Instituto Superior de AgronomiaïUniversidade de Lisboa у оквиру пројекта SMARTWATER организује Први напредни курс и тренинг (ATC) – Напредне технологије и алати за даљинско мјерење и процјену потреба биљака за наводњавањем и планирањем наводњавања.

Курс ће се организовати на теме техника даљинског управљања приликом одређивања потребе за наводњавањем, као и управљањем у наводњавању у оквиру активности SMARTWATER пројекта.

Курс ће бити организован путем видео линка, намењен је за истраживаче у раној фази, као и научнике из партнерских институција из Босне и Херцеговине (UNI-BL i UNSA), као и студенте институције домаћина (ISA-LEAF), а у складу са капацитетом учионице, и у трајању од 27. септембра до 1. октобра.

Циљ ATC курса је упознати истраживаче у раној фази (ESR), али и остале учеснике и студенте, са основама техника за даљинско мјерење, а које се примјењују приликом процјене потреба биљака за водом, моделирањем потреба биљака за водом на основу приступа ФАО56, кориштењем сателитских података приликом одређивања евапотранспирације и основног коефицијента биљака, као и кориштењем модела и нових технологије за подршку интегрисаном управљању водом у пољопривреди.

Током курса, користиће се примјена различитих техника и алата за даљинско мјерење. Такође, сви они који буду похађали курс, упознаће се са свим ажурираним информацијама из ФАО 56 књиге, а која се односи на процјену потребу биљака за водом, као и водом за наводњавање у пољопривреди.

За више информација о самом курсу (ATC)можете да прочитате овдје.