SMARTWATER пројекат представљен је на МЕЂУНАРОДНОМ НАУЧНОМ СИМПОЗИЈУМУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ НАУКА И XXV САВЈЕТОВАЊУ ИНЖЕЊЕРА ПОЉОПРИВРЕДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АгроРеС 2021 организованом од стране Пољопривредног факултета, Бања Лука, Босна и Херцеговина. 

АгроРеС симпозијум је међународни симпозијум на којем научници из области пољопривредних наука представљају истраживачке активности у неколико секција у областима као што су ратарство, хортикултура, анимална производња и економија пољопривреде и руралног развоја. Симпозијум је одржан у Требињу, Босна и Херцеговина, од 27. до 28. маја 2021. године. 

C:\Users\User\Desktop\RA\sys-man.it\SMARTWATER - Documents\04 Project executive bodies\04 DT (Dissemination team)\01 WEBSITE\05 Blog\News and Events\06 AGRORES Trebinje\1622717834238.jpg

Значајан број научних истраживања представљен је усменим презентацијама и постерима у свим секцијама. 

Пројекат SMARTWATER представљен је у првој секцији која се односила на истраживања у области ратарства, гдје је асистент на пројекту Наташа Черековић представила преглед свих досадашњих активности SMARTWATER пројекта, основне информације о партнерима, трајању пројекта, циљевима, методологији, радним пакетима, очекиваним утицајима и  достигнућима. Такође су представљене и будуће активности. 

Представљен је и кратак преглед дигиталног идентитета у оквиру SMARTWATER пројекта за који је задужен SYS. 

Током презентације учесници су се упознали са заједничким експерименталним активностима на локацијама Бутмир (UNSA) и Александровац (UNI-BL). Идентификоване су пројектне циљне групе, које су детаљније представљене у дискусији.  

Наглашена је важност свих активности SMARTWATER пројекта које се највише односе на истраживаче у раној фази и њихово укључивање у области одрживог управљања водним ресурсима у пољопривреди. 

 

C:\Users\User\Desktop\RA\sys-man.it\SMARTWATER - Documents\04 Project executive bodies\04 DT (Dissemination team)\01 WEBSITE\05 Blog\News and Events\06 AGRORES Trebinje\IMG_20210524_105830.jpg