Чланови нашег тима промовисали су пројекат SMARTWATER на двије међународне конференције, у Србији (Чачак) и Хрватској (Дубровник).

Прва конференција „59. хрватски и 19. међународни симпозиј о пољопривреди (СА 2024)“ у организацији Универзитета у Загребу и Универзитета у Осијеку одржана је у периоду 11-16 фебруара 2024. године. Програм конференције укључио је прелиминарну радионицу „Зелене технологије у пољопривреди“, пленарна предавања, округле столове, сензорне анализе и 11 научних секција. Чланови SMARTWATER тима представили су пројекат путем постера и радили са новим члановима циљних група. Више информација о конференцији можете пронаћи овдје https://sa.agr.hr/en/group/30/News

Друга конференција „2. међународни симпозијум о биотехнологији“ у организацији Универзитета у Крагујевцу (Агрономски факултет у Чачку) одржана је у периоду од 14-15 марта 2024. Програм конференције обухватао је предавање по позиву и 7 научних секција. Дизајнирани модел симпозијума омогућио је свим заинтересованим странама да узму учешће у овој научној манифестацији и на тај начин допринесу њеној традицији. Тим SMARTWATER пројекта је припремио рад у цјелости и сажетак за ову конференцију, а на месту одржавања пројекат је промовисан усменом презентацијом. Учесници су били у прилици да добију основне податке о пројекту SMARTWATER и постављају питања. Након усменог излагања услиједила је интензивна дискусија. Сви учесници су подстакнути да присуствују будућим догађајима на пројекту SMARTWATER и да чине дио SMARTWATER мреже. Више информација о конференцији можете пронаћи овдје https://www.afc.kg.ac.rs/index.php/sr/aktuelno/1484-international-symposium-on-biotechnology

 Пронађите све публикације на SMARTWATER пројекту на платформи Zenodo!