Пољопривредни факултет Универзитета у Бањој Луци у оквиру пројеката SMARTWATER, 16.05. 2023

године у Бања Луци, на Пољопривредном факултету, организује прву од три радионице за све заинтересоване стране.

Друге двије ће да се одрже у Братунцу, у Општини, у четвртак, 18.05 , а трећа у Требињу 26.05. као дио АГРОРЕСА.
Рaдионице чија је тема ,,Шта је потребно да се повећају истраживачки капацитети у управљању
водним ресурсима у пољопривреди,, намијењена интервјуисању свих заинтересованих страна. Заинтересоване стране укључују актере који регулишу, финансирају, обављају и шире истраживачке
активности, као и пољопривреднике, њихове организације, пољопривредна предузећа и
институције које финансирају и управљају наводњаваним површинама.
Као резултат ове пројектне активности биће припремљен извештај са резултатима консултација
и вођења интервјуа са заинтересованим странама.

Извештај ће бити завршен и објављен докраја 2023. године.